Yuanen försvagas

Offshore yuanen har försvagats till omkring 7,15 mot dollarn, en tillbakagång från de över sex månader höga nivåerna. Detta sker i kölvattnet av att de stora kinesiska bankerna meddelat en sänkning av insättningsräntorna, vilket stärker förväntningarna om att myndigheterna kommer att vidta ytterligare åtgärder för att stötta ekonomin.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Kinesiska storbanker sänker

Kina’s ”Big Five” banker har tillkännagivit att de från och med fredag kommer att sänka räntorna på vissa insättningar. Detta ses som en del av en större strategi för att stimulera ekonomisk aktivitet.

Fasthållna lån

Tidigare under veckan behöll Folkets Bank i Kina sina ettårs- och femårs-låneräntor på 3,45% respektive 4,2%, i linje med förväntningarna. Marknaderna förutspår nu möjliga räntesänkningar i viktiga utlåningsräntor och en eventuell minskning av reservkravsförhållandet nästa år för att säkerställa tillräcklig likviditet.

Kort analys av Kinas ekonomi

Analytiker menar att Kinas deflationära miljö och stagnerande ekonomiska tillväxt stödjer synen på behovet av ytterligare ekonomiska stimulanser.

Internationella påverkan

Den senaste omgången av ekonomiska data från USA har förstärkt förväntningarna på att Federal Reserve kan börja sänka räntorna nästa år, vilket också påverkar yuanens ställning på den internationella marknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar