AAK Analys

Fundamental analys AAK Q3

Under Q3 2023 markerade AAK:s finansiella prestationer en distinkt transformation inom segmentet av växtbaserade olje- och fettingredienser. Trots en minskning av försäljningsvolymen med 8 procent jämfört med samma period föregående år, lyckades företaget uppnå en robust ökning av sitt rörelseresultat med 39 procent. När denna siffra justeras för fasta växelkurser, avslöjar den en ökning på 35 procent, vilket antyder att företagets operativa styrka och effektivitet inte enbart är beroende av gynnsamma valutakurser.

Avkastningen på sysselsatt kapital, ett kritiskt mått på hur väl ett företag använder sina tillgångar för att generera vinst, har förbättrats avsevärt till 17,2 procent under de senaste 12 månaderna. Denna siffra, tillsammans med det betydande rörelseresultatet på 807 miljoner (en ökning med 611 miljoner jämfört med föregående år), indikerar en stark operativ hälsa och effektiv kapitalanvändning inom organisationen.

När det kommer till aktieavkastning noterade AAK en vinst per aktie på 3,10, vilket ger aktieägarna en attraktiv avkastning. Med ett kassaflöde från den löpande verksamheten som uppgår till 1,24 miljarder har företaget utmärkt likviditet, vilket ger dem en stark position för eventuella framtida investeringar eller expansionsplaner.

Beträffande hållbarhet visar AAK:s framsteg mot sina mål för 2025 att de är på rätt spår. Med en global spårbarhet på 91 procent för palmolja och en verifierad avskogningsfri försörjning av palmolja på 77 procent framhäver företaget sitt engagemang för miljömässig ansvarsskyldighet och hållbarhet inom sin leveranskedja.

Sammanfattningsvis visar AAK:s Q3 2023-resultat inte bara på en stark finansiell ställning utan också på företagets anpassningsförmåga i en dynamisk marknad. Medan en viss volymnedgång är tydlig, kompenseras detta av ökad effektivitet och fokus på högmarginalprodukter, vilket bådar gott för framtida tillväxt.

Överblick:

 • Rörelseresultat: Det verkar som om AAK haft en positiv tredje kvartal med en stark ökning av rörelseresultatet på 39 procent jämfört med Q3 föregående år. Omräknat till fasta växelkurser är ökningen 35 procent.
 • Volymerna: Trots en sekventiell ökning mellan Q2 och Q3 2023, var volymerna för Q3 lägre jämfört med samma kvartal föregående år, särskilt inom segmenten Chocolate & Confectionery Fats och Bakery.
 • Lönsamhet: Rörelseresultat per kilo har förbättrats jämfört med Q3 föregående år, huvudsakligen tack vare ökad försäljning av specialprodukter och produktivitetsförbättringar.

Kommentar från VD:

 • Styrkor: VD:n betonar den starka vinsttillväxten, sekventiell volymförbättring och förbättrad avkastning på sysselsatt kapital. Dessutom lyfts medarbetarnas engagemang och företagets diversifierade produktportfölj fram.
 • Orsaker till resultat: Den positiva vinsttillväxten krediteras huvudsakligen till försäljning av specialprodukter, produktivitetsförbättringar och en bättre produkt- och prishantering.
 • Utsikter för framtiden: VD:n förväntar sig att årets resultat kommer att vara i linje med de framsteg som gjorts under de första nio månaderna av året.
 • Hållbarhetsmål: Ett av AAK:s mål är att uppnå full spårbarhet för palmolja senast 2025 och ha en leverantörskedja fri från avskogning. Framsteg har redan gjorts i denna riktning, med 91 procents global spårbarhet för palmolja och 77 procent verifierat avskogningsfria metoder.

Teknisk analys AAK

1. Candlesticks

 • AAK har nyligen uppvisat en uppåtgående rörelse, vilket indikeras av de gröna ljusstakarna. Men det finns några röda ljusstakar, vilket indikerar säljtryck. Detta betyder att priset är i en konsolideringsfas.

2. VPVR (Volume Profile Visible Range):

 • Det finns tydliga områden av stöd och motstånd visualiserade av VPVR på höger sida av grafen. De största volymnivåerna (de tjockaste delarna av VPVR) visar var mest handel har skett. Den största toppen runt 205-210 kan fungera som ett starkt stödområde.

3. Glidande medelvärden (MAs):

 • MA50 (grön linje) ligger under MA200 (röd linje). Detta är generellt en bearish indikation. När MA50 korsar över MA200 kallas det ett ”Golden Cross” vilket är bullish, men när MA50 korsar under MA200 kallas det ett ”Death Cross” vilket är bearish.

4. Bollinger Bands:

 • AAK-priset rör sig nära det nedre Bollinger-bandet, vilket kan indikera att aktien är översåld. Det kan finnas en chans för en teknisk studs uppåt, men det är viktigt att leta efter andra konfirmationssignaler.

5. RSI14 (Relative Strength Index):

 • RSI ligger runt 54, vilket ligger mitt i översåld och överköpt zon. Inget extremt momentum indikeras för tillfället.

6. MACD (Moving Average Convergence Divergence):

 • MACD-linjen (blå) är under signal linjen (orange), vilket är en bearish indikation. Dessutom är båda linjerna under noll vilket förstärker denna bearish indikation.

7. ADX (Average Directional Index):

 • ADX-linjen är på 21.12, vilket indikerar en medelstark trend. DI- (röd) ligger över DI+ (grön), vilket indikerar att den nuvarande trenden är nedåtgående.

8. Stochastic Oscillator:

 • Stochastic Oscillator visar att aktien är varken i en översåld eller överköpt zon.

Bilder nedan visar en teknisk analys av AAK och är framtagen via börsdata.

Slutsats: Tekniska indikatorer för AAK visar blandade signaler. Medan Bollinger Bands och den senaste uppåtriktade rörelsen indikerar en möjlig uppåtgående rörelse, pekar andra indikatorer som MA, MACD och ADX på en bearish tendens. Det kan vara klokt att hålla koll på andra fundamentala nyheter och analyser innan man fattar något investeringsbeslut.

Observera att teknisk analys är subjektiv och bör användas tillsammans med andra analysmetoder. Dessutom är det alltid viktigt att göra sin egen due diligence innan man fattar några investeringsbeslut.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar