ABB Analys

Fundamental analys ABB Q3

 • Beställningar: ABB rapporterade beställningar på $8,052 miljoner, vilket representerar en minskning med 2% jämfört med föregående år. När man ser till jämförbara siffror var det dock en ökning med 2%, vilket antyder att företaget står emot yttre påfrestningar.
 • Intäkter: Intäkterna, som steg med 8% till $7,968 miljoner, visar att företaget omvandlar sina beställningar till faktiska intäkter effektivt och växer trots osäkerheten i den globala ekonomin.
 • Rörelseresultat: Med en marginal på 15.8% visar rörelseresultatet på $1,259 miljoner att ABB effektivt kan omvandla intäkter till vinst.
 • Operationell EBITA: En operationell EBITA på $1,392 miljoner med en marginal på 17.4% är särskilt imponerande. Marginalökningen med 80 punkter sedan föregående år indikerar förbättrad driftseffektivitet.

Marknadskommentarer:

 • Geografiska trender: Den solida tillväxten i Amerikas region och specifikt i USA antyder att företaget har kapitaliserat på en återhämtande ekonomi i denna region. Å andra sidan reflekterar den svaga prestationen i Kina potentiellt den avmattning och osäkerhet som kinesiska marknader har upplevt.
 • Affärsområdestrender: Den stabila till medelhöga tillväxten inom projekt- och systemrelaterade verksamheter pekar på ABB:s förmåga att diversifiera sin portfölj och anpassa sig efter marknadsdynamiken.

Hållbarhetsinitiativ:

 • Uppgraderingen till MSCI:s högsta ESG-betyg indikerar ABB:s engagemang för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG). Utvidgningen av partnerskapet med Northvolt stärker ytterligare detta engagemang och positionerar ABB i framkant av den växande gröna energimarknaden.

Framtidsutsikter:

 • Medan ABB:s utsikter för Q4 2023 förväntar sig en viss avmattning jämfört med Q3, med en förväntad operationell EBITA-marginal på cirka 16%, förblir företagets helårsutsikt stark. Den låga till medelhöga jämförbara intäktstillväxten för 2023 speglar företagets förmåga att anpassa sig till skiftande marknadsförhållanden och att optimera sin verksamhet.

Trots vissa geografiska utmaningar har ABB visat robusthet i sitt Q3 2023-resultat. Med sin förmåga att navigera i en komplex marknad, kombinerat med sitt starka engagemang för hållbarhet, ser ABB:s framtida utsikter positiva ut. För investerare kan ABB:s balanserade tillväxtstrategi och diversifierade verksamhet göra det till en attraktiv aktie i en portfölj, särskilt med tanke på dess fokus på framtidens gröna teknik.

Teknisk analys ABB

 1. Glidande medelvärden (MA50 och MA200): ABB har nyligen brutit igenom sitt 50-dagars glidande medelvärde (MA50) på nedsidan, vilket är en bearish signal. Det glidande medelvärdet på 200 dagar (MA200) ligger fortfarande under det aktuella priset, vilket fungerar som ett långsiktigt stöd.
 2. Ichimoku moln: Aktien rör sig inom molnet, vilket indikerar en period av osäkerhet och möjlig konsolidering. Ett genombrott över molnet skulle vara bullish, medan ett genombrott under molnet skulle vara bearish.
 3. MACD: MACD-linjen (blå) ligger under signallinjen (orange), vilket är en bearish signal. Dessutom är MACD-linjen i negativt territorium, vilket förstärker den bearish signalen.
 4. RSI (Relative Strength Index): RSI ligger just nu runt 31.4, vilket närmar sig översåld territorium (under 30). Detta kan indikera att aktien är översåld och kan vara redo för en teknisk återhämtning.
 5. Volym: En ökad handelsvolym observerades under stora prisrörelser, särskilt den kraftiga nedgången nyligen, vilket indikerar en stark överensstämmelse bland investerarna.
 6. VPVR (Volume Profile Visible Range): De gula staplarna visar områden med högst handelsvolym, vilket kan fungera som stöd- eller motståndsnivåer. Aktien närmar sig ett område med hög handelsvolym kring 360, vilket kan fungera som ett starkt stödområde.

Tekniskt sett befinner sig ABB just nu i en bearish trend med tanke på genombrottet av MA50 och den bearish MACD. Dock bör man hålla ett öga på RSI, eftersom den närmar sig översåld territorium, vilket kan indikera en potentiell återhämtning på kort sikt. VPVR indikerar också starkt stöd kring 360-nivån.

Investerare bör överväga att sätta upp lämpliga stopp-förlustnivåer och övervaka den tekniska bilden noga för tecken på en återhämtning eller fortsatt nedgång.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar