Akelius går in i Academia

Akelius Foundation förvärvar Mellby Gårds andel i AcadeMedia

I en stor affär inom den svenska utbildningssektorn har Akelius Foundation köpt Mellby Gårds hela innehav på 24,4 procent i AcadeMedia, Nordens största oberoende utbildningsföretag. Köpeskillingen uppgick till 1,68 miljarder kronor, vilket motsvarar en premie på nästan 23 procent jämfört med stängningskursen dagen innan affären offentliggjordes.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Mellby Gård, som är ett familjeägt investeringsbolag med en långsiktig investeringshorisont, har varit en stor aktieägare i AcadeMedia sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2016. Affären markerar ett betydande ägarskifte och understryker Akelius Foundations engagemang och resurser för att vidareutveckla AcadeMedia.

Bakgrund och reaktioner

Affären gjorde att aktien tappade över 15% på Stockholmsbörsen, vilket har skapat rubriker i finansvärlden. Mellby Gårds beslut att sälja sin andel till Akelius Foundation beskrivs som ett resultat av förtroende för den nya huvudägarens förmåga att ansvarsfullt leda och utveckla bolaget vidare.

Johan Andersson, VD för Mellby Gård och son till grundaren Rune Andersson, uttrycker en stark tillit till Akelius Foundation som ny huvudägare. Han betonar den gemensamma synen på utbildningens och kunskapsutvecklingens betydelse i samhället som en drivkraft bakom beslutet att sälja.

Framtidsutsikter för AcadeMedia

Akelius Foundations förvärv av Mellby Gårds andel i AcadeMedia signalerar inte bara en finansiell transaktion utan även en strategisk ambition att fortsätta stärka och utveckla bolagets position inom utbildningssektorn. AcadeMedia, som erbjuder ett brett utbud av utbildningstjänster från förskola till vuxenutbildning, står inför nya möjligheter att expandera och förnya sitt erbjudande under den nya huvudägarens ledning.

Med tanke på Akelius Foundations uttalade engagemang för utbildning och dess potential att tillföra värde och resurser, finns det en förväntan om att AcadeMedia kommer att fortsätta sin tillväxt och utveckling som en ledande aktör inom utbildningssektorn, både i Sverige och internationellt.

Sammanfattning

Akelius Foundations förvärv av Mellby Gårds innehav i AcadeMedia markerar en viktig milstolpe för båda företagen och för den svenska utbildningssektorn i stort. Med fokus på långsiktigt ägande och en gemensam vision om utbildningens värde, öppnar denna affär upp för nya möjligheter och vägar framåt för AcadeMedia.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar