Scandic Q4 rapport

Hotellkedjan Scandic rapporterar en större omsättningsökning än väntat.

Under det fjärde kvartalet 2023 visade Scandic Hotels upp en stabil tillväxt och en ökad lönsamhet, vilket cementerade ännu ett år av framgångsrik verksamhet för företaget. Med en ökning av nettoomsättningen med 3,5 procent till 5 410 MSEK och en genomsnittlig beläggningsgrad på 57,9 procent, vilket är en ökning från föregående år, visar Scandic på en stadig tillväxttrend.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Händelser under perioden

En betydande händelse under perioden var avtalet med Pandox om övertagande av ett hotell i Nürnberg med 311 rum, där Scandic tar över driften från den 1 mars 2024. Ytterligare ett avtal som stärker Scandics position på marknaden är förlängningen och omprofileringen av Holiday Inn City Centre i Helsingfors, som från och med 2025 kommer att drivas under Scandics varumärke.

Finansiell prestation

Finansiellt sett redovisade Scandic ett rörelseresultat på 502 MSEK och justerat EBITDA på 451 MSEK, vilket visar på en stabil lönsamhet för bolaget. Även fritt kassaflöde ökade till 549 MSEK, vilket ger företaget en stark finansiell ställning för framtida tillväxt och investeringar.

Skuldsättning och investeringar

Scandic har också aktivt arbetat med att minska skuldsättningen, där räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till endast 0,6 gånger vid årets slut. Detta skapar utrymme för ytterligare investeringar och möjligheter till expansion.

Teknologisk utveckling

En annan positiv utveckling är implementeringen av Oracle Hospitality OPERA Cloud, som fortskrider enligt plan och förväntas vara helt implementerad på samtliga hotell och centrala funktioner under det första halvåret 2024. Detta nya IT-system förväntas öka effektiviteten och förbättra gästupplevelsen, med bland annat en förstärkning av det populära lojalitetsprogrammet ”Scandic Friends”.

Framtidsutsikter

Med en positiv syn på det nya året och flera spännande projekt på gång, ser Scandic fram emot att fortsätta sin tillväxtresa och leverera ännu bättre gästupplevelser i framtiden. Genom en kombination av stark finansiell prestation och strategiska investeringar befäster Scandic sin position som en ledande aktör inom hotellbranschen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar