Lime Technologies Q4 rapport

Lime Technologies har precis kommit med sin Q4 rapport och så här säger VD.

Vi fortsätter att leverera långsiktig, lönsam tillväxt och vår övergripande finansiella ställning gör att styrelsen föreslår en ökad utdelning från 2,80 SEK till 3,50 SEK, vilket motsvarar 56% av nettovinsten. Vi avslutar det sista kvartalet med en årlig återkommande intäkts-tillväxt (ARR) på 16%, en övergripande tillväxt på 14% samt en lönsamhet på 26%. Tillväxten under kvartalet drivs av ökade abonnemangsinträden, vilket är i linje med vår strategi. På årsbasis summeras den organiska omsättningstillväxten till 18% med en lönsamhet på 26%, vilket är ett starkt helår i linje med våra finansiella mål.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Produktportfölj skapar konkurrenskraft för kunderna

Efterfrågan på CRM (Customer Relationship Management) växer stadigt, även om den är något långsammare i det nuvarande affärsklimatet. Vi har varit ledande inom att driva trenden där CRM går från att hantera enbart försäljning och kundhantering till att hantera hela kundresan och bli navet i organisationen. Det finns en ökad efterfrågan på specifika lösningar och vi märker en ökad inriktning mot branschspecifika funktioner. Med en flexibel och stark produktportfölj hjälper vi våra kunder att skapa konkurrenskraftiga kundrelationer med målet att göra slutkundernas liv enklare. Vi erbjuder väletablerade branschlösningar inom våra fyra fokusbranscher: fastighet, energi, konsult och partihandel. Nu lägger vi till en femte bransch inom medlemsområdet.

Förvärvet av SporAdmin

Medlemsbranschen blir nu vår femte fokusbransch. För att ytterligare stärka vår position förvärvar vi efter rapportperiodens slut det marknadsledande, snabbt växande och lönsamma SaaS-bolaget SportAdmin. De levererar affärskritiska lösningar specialiserade för idrottsföreningar och medlemmar, och likt oss hjälper de kunden genom hela kundresan. Det är ett spännande förvärv med stor tillväxtpotential.

Vår position inom medlemsbranschen stärks ytterligare genom att vi välkomnar danska Cykelförbundet och Rådet för Bæredygtigt Byggeri som nya kunder under kvartalet. Vi tillför betydande värde för medlemsorganisationer genom att stödja dem i hanteringen av affärskritiska processer med en stark inriktning på att skapa mervärde för medlemmarna.

Internationaliseringsarbete

Vi har gjort fler internationella affärer under kvartalet inom våra utvalda fokusbranscher. Från partihandelsbranschen välkomnar vi bland annat finska Componenta Oyj och tyska EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG som nya kunder. Att fortsätta utveckla våra befintliga internationella marknader är och fortsätter att vara ett starkt fokus. Vi vill bygga ett mer internationellt bolag och vi kan bättre än vad vi visade under 2023. Potentialen finns, på alla våra marknader, att växa snabbare och vi kommer satsa hårdare på marknadsföring och försäljning under 2024.

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 154,7 Mkr (135,8), vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 14% (19%)
  • Repetitiva intäkter uppgick till 91,4 Mkr (78,9)
  • Årsnormaliserat värde av de repetitiva intäkterna vid utgången av det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 372 Mkr (321), vilket innebär en ARR-tillväxt på 16% (15%)
  • EBITA uppgick till 39,2 Mkr (34,1), vilket innebär en EBITA-marginal på 25% (25%)
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 26% (25%)
  • Rörelseresultat, EBIT, uppgick till 31,0 Mkr (25,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,4 Mkr (48,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,0 Mkr (19,1)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,80 kr (1,44), vilket är en ökning med 26%, och efter utspädning till 1,79 kr (1,43), en ökning med 26%

Under det fjärde kvartalet förvärvade vi de återstående 10% av aktierna i Userlike UG samt förvärvade 85% av aktierna i SportAdmin i Skandinavien AB efter rapportperioden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar