Gaming Innovation Group Q4 rapport

Gaming Innovation Group planerar att dela upp företaget i två delar genom att distribuera segmentet Platform & Sportsbook till sina aktieägare under 2024. I enlighet med IFRS 5 redovisas finansiella resultat för Platform & Sportsbook som tillgångar som hålls för distribution i företagets finansiella rapporter. Tidigare perioder har omredovisats därefter. För transparens och jämförelse med tidigare perioder kommenteras den nuvarande koncernstrukturen nedan.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella höjdpunkter – Q4 2023

  • Gaming Innovation Group nådde rekordhöga intäkter* under Q4 2023 på €35,6 miljoner (26,0), en ökning med 37% jämfört med föregående år, varav 20% organiskt.
  • Justerat för engångsposter och kostnader relaterade till uppdelningen var underliggande EBITDA €14,2 miljoner, en ökning med 32%. Justerad EBITDA var €12,6 miljoner (10,8), en ökning med 17%, med en justerad EBITDA-marginal* på 35,3% (41,4%).
  • EBIT var €4,6 miljoner (4,0), en ökning med 15% jämfört med föregående år, med en EBIT-marginal* på 13,0% (15,5%).
  • Intäkterna i GiG Media nådde rekordnivåer på €26,5 miljoner (17,8), en ökning med 49% (24% organiskt), med en EBITDA på €11,5 (8,9).
  • Intäkter* för Platform & Sportsbook var €9,1 miljoner (8,2), en ökning med 11%, helt organiskt, med en justerad EBITDA på €1,1 miljoner (1,8), påverkad av taktiska steg upp inom sportsbook, marknadsföring, rekrytering av seniora befattningar och affärsutvecklingsinvesteringar.
  • Positivt kassaflöde från verksamheten på €14,9 miljoner (8,5).

Fortsatt tillväxt och utveckling

För GiG Media nådde vår publiceringssektor rekordhöga intäkter, vilket visar på en 49% ökning jämfört med föregående år. EBITDA för GiG Media stod på €11,5 miljoner, vilket markerar en betydande ökning med 30% jämfört med föregående år, med en marginal på 44%. Den imponerande prestandan för vårt företag speglar vår dedikation till att leverera värde till våra aktieägare. Vidare nådde vår andel av förstagångsinsättare (FTD) en rekordnivå på 137 600, vilket innebär en ökning med 19% jämfört med föregående år. Denna prestation understryker vår förmåga att attrahera och behålla kunder, vilket driver hållbar tillväxt på lång sikt.

Framtida utsikter och strategiska initiativ

Förvärvet av AskGamblers i januari 2023 har visat sig vara mycket framgångsrikt, med plattformen som uppnår sina högsta intäkter någonsin under det fjärde kvartalet. Intäkterna ökade med imponerande 32% jämfört med föregående kvartal, med en tillväxt på 12% inom spelarrekrytering. Vi förväntar oss ytterligare positiva resultat från AskGamblers under 2024.

Avslutande ord från styrelseordföranden

Vi går in i 2024 med förnyat fokus och tro på att de nyliga förändringarna av koncernens operativa struktur, tillsättandet av erfaren och beprövad seniorledning, lanseringen av vår kraftigt förbättrade nästa generations plattform (Core X) och sportsbook (Sport X) under den nya X-suite varumärket och betydande investeringar i vår kommersiella och marknadsföringsfunktion, inte bara kommer att utöka vår potentiella marknad på medellång sikt, utan också ge oss möjligheten att snabbare ta oss in på marknaden, öka antalet nya kunder, rikta in oss på större genomsnittliga intäktskunder och skapa fler inkrementella intäktsmöjligheter från vår befintliga användarbas via nya varumärkeslanseringar, nya marknadslanseringar och bredare, djupare (korsförsäljning och upp-försäljning av GiG:s fulla produktutbud).


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar