BioArctic Q4 rapport

BioArctic kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år där deras banbrytande forskning har resulterat i tillgång till en bromsande behandling för patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Lanseringen av Leqembi i fler länder och regioner har öppnat upp för nya möjligheter och visar på företagets fortsatta engagemang för att förbättra livet för patienter och deras anhöriga runt om i världen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Expansion och lanseringar

Leqembi, som erhöll fullt godkännande i USA i juli 2023, har sedan dess blivit godkänt även i Japan och Kina. Lanseringen i Japan har redan genererat stor patientefterfrågan, med över 100 patienter på behandling vid slutet av januari och förväntningar om att nå 7 000 patienter fram till mars 2025. Förberedelser görs även för lanseringen i Kina under det tredje kvartalet 2024.

Globalt godkännande och partnerskap

BioArctic och deras partner Eisai arbetar aktivt med ansökningar om godkännande i ytterligare 14 länder och regioner, inklusive Storbritannien, Kanada och EU. Den gemensamma kommersialiseringen och marknadsföringen (co-promotion) av Leqembi i de nordiska länderna stärker deras närvaro på hemmaplan.

Fortsatt tillväxt och utveckling

Försäljningen av Leqembi under det fjärde kvartalet 2023, speciellt i USA, har resulterat i betydande royaltyintäkter för BioArctic. Med fler sjukhus som börjar behandla patienter och bredare subventionering för diagnostik, förväntas användningen av Leqembi öka i snabb takt. Eisai och Biogen fortsätter sitt arbete för att utbilda sjukvården och utveckla nya behandlingsformer.

Framtida potential och fortsatt forskning

Framgångarna med Leqembi är bara början, och BioArctic fortsätter att utveckla nya behandlingar mot neurodegenerativa sjukdomar. Nomineringen av två nya läkemedelskandidater, BAN2802 och BAN2803, visar på företagets fortsatta engagemang för att driva vetenskaplig innovation och möta behoven hos patienter världen över.

Händelser och finansiell sammanfattning

Under det fjärde kvartalet 2023 lanserades Leqembi i Japan och positiva data presenterades på CTAD-kongressen. EMA planerar att diskutera marknadsgodkännande för lecanemab under första kvartalet 2024, och godkännande för behandling av Alzheimers sjukdom har även erhållits i Kina. BioArctic fortsätter att visa positiva finansiella resultat och stark tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar