Eltel Q4 rapport

Eltel bokslutskommuniké för januari–december 2023 visar på en imponerande återhämtning och tillväxt. Trots utmaningar i början av året presenterar koncernchefen en positiv bild av företagets framsteg och strategiska initiativ. Nedan följer en närmare titt på resultaten och utvecklingen under det fjärde kvartalet, samt en analys av hur olika marknader och affärsområden har presterat under året.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Tillväxt och förbättrad lönsamhet

Under det fjärde kvartalet 2023 noterade Eltel en nettoomsättning på 240,2 miljoner euro, vilket representerar en tillväxt på 7,2% jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten inom segmenten var ännu mer imponerande, med en ökning på 10,9%. Denna tillväxt återspeglas också i justerad EBITDA och EBITA, som ökade betydligt jämfört med föregående år.

Segmentvisa resultat

I segmenten förbättrades den justerade EBITA under jämförelseperioden avsevärt, vilket ledde till en marginal på 2,3%. Särskilt positivt var utvecklingen inom Eltel Sverige, där en positiv justerad EBITA-marginal på 1,5% rapporterades, det första positiva helåret på länge. Likaså har Eltel Norge genomgått omstruktureringar för att anpassa sig till förändringar på marknaden och har lyckats vinna viktiga ramavtal med nya kunder.

Expansionsstrategier och diversifiering

Eltel fortsätter att diversifiera sin verksamhet genom att ta sig in på nya och närliggande marknader såsom solenergi och e-mobilitet. I Finland och Danmark har företaget sett betydande tillväxt, med ökningar i nettoomsättning och förbättringar av justerade EBITA-marginaler. Eltel fokuserar också på att dra nytta av den ökande efterfrågan på förnybar energi och smarta elnät, vilket har lett till strategiska investeringar och nya affärsmöjligheter.

Hållbarhetsinitiativ och framtidsperspektiv

Under 2023 ökade kundernas förväntningar på hållbarhetsinitiativ, och Eltel har reagerat genom att integrera hållbarhet ännu djupare i sin verksamhet. Med över 60% av kunderna som har godkänt klimatmål enligt Science Based Targets-initiativet, ser företaget detta som en konkurrensfördel. För att sammanfatta året och blicka framåt, har Eltel lanserat en ny strategi som kommer att fokusera på både traditionella och nya affärsområden för att driva hållbar och lönsam tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar