Alfa laval q4 rapport

Industrikoncernen Alfa Laval har rapporterat ett resultat för det fjärde kvartalet som ligger något under förväntningarna. Samtidigt är bolagets orderingång och utdelning högre än vad analytikerna hade förutspått.

Resultat för det fjärde kvartalet

  • Alfa Laval, som fokuserar på värmeöverföring, separering och flödeshantering, rapporterade ett justerat rörelseresultat (ebita) på 2.830 miljoner kronor. Detta representerar en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal året innan, men det ligger något under analytikernas förväntningar på 2.909 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning.
  • Omsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 17.839 miljoner kronor, vilket överträffade förväntningarna på 17.524 miljoner kronor.
  • Den justerade ebita-marginalen förbättrades från 15,3 till 15,9 procent, men den var lägre än förväntade 16,6 procent.

Orderingång och utdelning

  • Orderingången ökade med 7 procent jämfört med samma period året innan och uppgick till 16.920 miljoner kronor. Detta överträffade förväntningarna på 16.542 miljoner kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 kronor per aktie, vilket är en höjning från 6 kronor året innan och över genomsnittsförväntningarna på 7,17 kronor.

VD kommenterar

  • Koncernens vd, Tom Erixon, noterar att 2023 avslutades starkt och överträffade de finansiella målen.
  • Mat- och vattendivisionen uppnådde ett nytt rekord i orderingång, främst drivet av projektrelaterad affärsverksamhet och stora order.
  • Den kortvariga transaktionsbaserade verksamheten förbättrades, vilket indikerar en förbättring av marknadscykeln.
  • Orderingången i marindivisionen var något lägre jämfört med tidigare kvartal, men marknadsförhållandena förblir positiva på alla slutmarknader.
  • Inom energidivisionen var efterfrågan på HVAC-lösningar svag, men efterfrågan på energieffektivitets- och koldioxidminskningslösningar förblir stark.

Framtida utsikter

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan i det första kvartalet kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar