Alleima Q4 rapport

Ståltillverkaren Alleima har presenterat sina resultat för det fjärde kvartalet, vilka visar på en organisk minskning i orderingången och ett resultat som ligger under analytikernas förväntningar. Följden blev ett fall på cirka 10 procent i aktiekursen efter rapportens offentliggörande.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Rörelseresultat och marginaler

Alleima ALLEI -9,96% rapporterade ett justerat rörelseresultat (ebit) på 582 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Detta är en förbättring jämfört med 555 miljoner kronor från samma period året innan, men något under de förväntade 591 miljoner kronorna enligt Infronts data. Rörelsemarginalen stärktes från 10,8 procent till 11,6 procent under jämförelsekvartalet, vilket överträffade analytikernas förväntningar på 11,1 procent.

Orderingången sjunker

Under kvartalet uppgick orderingången till 5 147 miljoner kronor, vilket motsvarar en organisk minskning på 10 procent jämfört med samma period året innan. Detta är betydligt under analytikernas förväntningar på en organisk ökning på 17 procent. Enligt vd Göran Björkman var marknadsläget under kvartalet blandat, med minskningar inom industriell värmning samt kemi och petrokemi jämfört med föregående år.

Intäkterna minskade

De totala intäkterna för kvartalet landade på 5 038 miljoner kronor, vilket är en organisk minskning med 1 procent från jämförelsekvartalet och sämre än förväntningarna på en ökning på 5,7 procent. Alleima förklarar intäktsnedgången med en svagare marknad inom den kortcykliska och mer lågförädlade affären.

Starkare position inom kärnkraft

Trots de generella utmaningarna i marknaden rapporterar Alleima en stärkt position inom kärnkraftssegmentet, med flera betydande ordrar under kvartalet. Bolaget ser potential inom småskaliga modulära reaktorer (SMR) och andra kärnkraftsinnovationer. ”Vi är väl positionerade för att vinna affärer inom framtida projekt,” tillägger Björkman.

Förslag om höjd utdelning

Trots de blandade resultaten föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 kronor per aktie, en ökning från 1,40 kronor året innan, även om detta är under analytikernas förväntningar på 2,98 kronor.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar