Allt du behöver veta om LEI-koder

I den globala ekonomin har Legal Entity Identifier (LEI) blivit en väsentlig komponent för företag och juridiska enheter som är involverade i finansiella transaktioner. Syftet med LEI-koder, även kända som LEI-nummer, är att säkerställa en enhetlig och standardiserad identifiering av köpare och säljare, oavsett var i världen de är verksamma. Nyligen har artikel 26 i Mifir infört ytterligare krav på rapportering av transaktioner i finansiella instrument till Finansinspektionen (FI). Låt oss utforska vad LEI-koder är, varför de är viktiga och hur de är kopplade till Mifir-regleringen.

Vad är en LEI-kod?

Legal Entity Identifier (LEI) är ett globalt ID-nummer som består av 20 alfanumeriska tecken. Koden är unik för varje juridisk enhet eller företag och används för att tydligt identifiera dessa aktörer i finansiella transaktioner. LEI-koden innehåller information om företagets juridiska namn, adress och andra relevanta uppgifter.

Varför behöver du en LEI-kod?

Från och med 2018 är LEI-koder obligatoriska för juridiska personer som är involverade i handel med värdepapper enligt EU-förordningen EMIR. Dessa inkluderar företag som aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. LEI-koder krävs för att främja transparens och underlätta övervakningen av finansiella transaktioner.

Hur ser en LEI-kod ut?

En LEI-kod är en unik sekvens av 20 tecken som består av både siffror och bokstäver. Varje kod är skräddarsydd för det specifika företaget eller den juridiska enheten som den tilldelas.

Vad kostar LEI-kod?

Kostnaden för att skaffa en LEI-kod varierar beroende på leverantör och utfärdare. Vanligtvis kan du förvänta dig att betala en registreringsavgift på cirka 750–1 500 kronor och en årlig avgift på 500–1 000 kronor för underhåll av koden.

Skaffa LEI kod

För att få en LEI-kod måste du ansöka via en auktoriserad LEI-utfärdare eller direkt hos en institution som tillhandahåller LEI. Processen kan ta upp till 5-7 dagar, och du måste se till att uppdatera koden årligen och betala årsavgiften för att behålla giltigheten.

Aktiva LEI-koder

Om du är osäker på om du redan har en aktiv LEI-kod kan du utföra en sökning via GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) för att bekräfta koden.

Årlig förnyelse av LEI-koder

För att säkerställa datavaliditet och effektivitet i LEI-systemet måste du förnya din LEI-kod varje år. Koder som inte förnyas kommer att förlora sin giltighet.

Flytta över ditt LEI-nummer

Om du vill byta LEI-leverantör kan du flytta över ditt befintliga LEI-nummer till en annan utfärdare. Ditt LEI-nummer och dess data förblir desamma, endast utfärdaren ändras.

Varför behöver du en LEI-kod i enlighet med Mifir?

Artikel 26 i Markets in Financial Instruments Regulation (Mifir) kräver att fullständiga och korrekta uppgifter om genomförda transaktioner i finansiella instrument lämnas till FI. Bland dessa uppgifter finns kravet på att identifiera slutkunden. Om det inte är slutkunden som har fattat investeringsbeslutet, måste transaktionsrapporten även identifiera den som fattade investeringsbeslutet på kundens vägnar. För juridiska personer krävs användning av LEI-kod enligt artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590, RTS 22.

Ändringar i tillämpningen av LEI-undantag för Kapitalförsäkringar

FI har tidigare meddelat att juridiska personer som enbart handlar genom kapitalförsäkring inte behöver identifieras med en LEI-kod. Denna undantagsregel har varit gällande tidigare. FI har dock nyligen meddelat att detta undantag inte längre kommer att tillämpas. Detta innebär att även juridiska personer som handlar genom kapitalförsäkring nu måste skaffa en LEI-kod enligt de nya Mifir-kraven.

Det bör noteras att informationen på finansinspektionens hemsida ”Frågor och svar om LEI-koder” tidigare var missvisande, men detta har rättats till.

Förtydligande gällande kapital- och pensionsförsäkringar

För att förtydliga tillämpningen av LEI-kravet har FI klargjort att kravet på LEI-kod nu gäller vid handel med finansiella instrument genom såväl kapitalförsäkring som pensionsförsäkring. Detta innebär att juridiska personer som handlar genom någon av dessa försäkringsformer måste ha en LEI-kod för att möjliggöra korrekt identifiering i transaktionsrapporter och överensstämmelse med Mifir.

När behövs LEI-kod?

  • För bolag som innehar eller handlar med finansiella instrument krävs en LEI-kod.
  • Om ditt bolag har finansiella instrument på en depå och även om ni inte har några omedelbara affärsplaner, kan din bank eller depåinstitut ändå begära att du skaffar en LEI-kod för att underlätta eventuella framtida transaktioner.
  • En enskild firma behöver inte skaffa en LEI-kod om de inte handlar med derivatinstrument. Däremot kräver Emir-förordningen en LEI-kod för enskilda firmor som handlar med derivatinstrument.
  • Juridiska personer som handlar genom kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring måste ha en LEI-kod för att säkerställa korrekt identifiering i transaktionsrapporter.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar