Analys Orrön Energy Q3 2023

Orrön Energy, som är en del av Lundin Group of Companies, har under Q3 2023 fortsatt sin expansion inom förnybar energi. Bolaget har arbetat på att färdigställa Karskruvprojektet, som väntas bidra väsentligt till den årliga elproduktionen från och med 2024. Utvecklingen inom förnybar energi, såsom vindkraft och solenergi, är centrala för bolagets strategi. Under kvartalet har Orrön Energy också expanderat sin verksamhet i Storbritannien och säkrat viktiga nätanslutningar för framtida projekt​​​​.

Finansiella resultat

 • Konsoliderade resultat
  Intäkterna uppgick till 196 MEUR, med ett EBITDA på -42 MEUR och ett rörelseresultat (EBIT) på -126 MEUR för de första nio månaderna 2023​​.
 • Proportionella resultat
  Den proportionella elproduktionen uppgick till 539 GWh, vilket var något under förväntan. Trots detta, genererade bolaget proportionella intäkter om 266 MEUR och en proportionell EBITDA om 40 MEUR under samma period​​.

Strategiska framsteg och utvecklingsprojekt

 • Projektportfölj
  Bolaget har aktivt vidareutvecklat en bred projektportfölj inom förnybar energi, inklusive batteri- och solenergiprojekt. Framsteg har gjorts i Karskruvprojektet, och nya tillgångar har förvärvats, vilket förstärker Orrön Energys position inom förnybar energi​​.
 • Kapacitetsökning
  Med förvärvet av vindkraftsparker i Sverige och framsteg i Karskruvprojektet förväntas bolaget öka sin årliga elproduktion markant​​.

Finansiell hälsa och kapacitet

 • Kassaflöde och investeringar
  Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 151 MEUR. Signifikanta investeringar har gjorts i förnybara energiprojekt, vilket indikerar bolagets fokus på tillväxt inom sektorn​​.
 • Finansiering och likviditet
  En ny revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR har säkrats, vilket ger företaget flexibilitet och resurser för fortsatt expansion​​.

Organisationsförändringar

 • Moderbolaget: Förändringar i moderbolagets verksamhetsfokus från olje- och gasindustrin till förnybar energi har lett till positiva finansiella resultat under rapporteringsperioden​​.

Kommentar

Orrön Energys strategiska fokus på förnybar energi och dess förmåga att genomföra värdeskapande förvärv och expandera sin projektportfölj positionerar bolaget väl för framtiden. Trots de utmanande marknadsförhållandena med låga energipriser och stigande räntor, har bolaget lyckats upprätthålla en robust finansiell position och fortsätta sin tillväxt inom förnybar energi. Framstegen i Karskruvprojektet och expansionen i Storbritannien är särskilt lovande för bolagets framtida tillväxt. Dock, de negativa EBITDA och EBIT-resultaten visar på de utmaningar som bolaget står inför i den nuvarande ekonomiska miljön. Sammantaget, Orrön Energy verkar vara på rätt spår, men kommer behöva fortsätta navigera genom marknadens volatilitet och upprätthålla sin starka position i branschen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

2 svar på ”Analys Orrön Energy Q3 2023”

 1. Jag tycker att denna fallande kniv börjar se intressant ut. Aktien verkar plana ut runt 7 kr. Blankningarna ligger på 7,5% jfm 11,5% för sex månader sedan. Någon gång framöver ska dessa aktier köpas tillbaka.
  Ett riktigt högrisk bett 🙂
  Jag kommer nog köpa lite i januari-dippen.

  Svara
  • Ja blankningarna har minskat vilket alltid är skönt för långsiktiga aktieägare, och som du säger så måste ju aktierna köpas tillbaka någon gång.
   Bra att du förtydligar att det faktiskt är ett lite högre riskbett 🙂

   Ett spännande bolag som är fantastiskt roligt att följa vare sig man äger eller inte. Önskar dig en trevlig fredag och så kanske vi ses i orderböckerna 🙂

   Svara

Lämna en kommentar