Hexatronic vinstvarnar – igen

I en tid där förtroende är valutan som driver affärsvärlden, har Hexatronic Group AB hamnat i en oroväckande position. Med rykten om analytikermassager och en nyligen publicerad rapport som visar på försämrade utsikter, har förtroendet för såväl bolaget som dess VD, Henrik Larsson Lyon, börjat erodera. Den senaste tidens händelser har inte bara påverkat bolagets finansiella ställning, men också kastat en skugga av tvivel över ledningens förmåga att navigera i dessa turbulenta tider. Nu vinstvarnan man, igen. Inte kort efter sin Q3 rapport.

Hexatronic och dess utmaningar

Hexatronic står inför nya utmaningar på marknaden. I ljuset av en försämrad försäljningstillväxt och en minskad EBITA-marginal för det andra halvåret 2023, har bolaget just nu valt att justera ned sina korttidsperspektiv och lansera ett kostnadsbesparingsprogram.

Det pågående kvartalets utmaningar

Bolaget har observerat en fortsatt försvagning på marknaden, särskilt under fjärde kvartalet 2023. Detta har lett till att Hexatronics tidigare EBITA-marginalprognos på 15-17 procent har justerats ned till 12-14 procent för det andra halvåret 2023. Denna nedgång i marginalen speglar en minskad organisk försäljningstillväxt jämfört med tredje kvartalet 2023.

Åtgärder för att motverka negativa trender

För att möta dessa utmaningar har Hexatronic inlett ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. Denna strategi inkluderar en minskning av cirka 160 heltids- och deltidsanställningar, främst inom produktionspersonalen men även bland tjänstemän. Förväntningen är att dessa besparingar ska leda till en årlig minskning av kostnaderna med ungefär 90 MSEK, med omstruktureringskostnader på cirka 30 MSEK som kommer att påverka resultatet för det fjärde kvartalet 2023.

VD-kommentar

Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic, kommenterar att svagheten i marknaden framför allt i Tyskland och på duktmarknaden i USA är skälen bakom dessa åtgärder. Han understryker behovet av att anpassa organisationen till de nuvarande marknadsförutsättningarna.

Framtidsutsikterna

Trots den nuvarande marknadssvagheten, ser Hexatronic starka strukturella trender som gynnar utbyggnaden av fibernätverk, särskilt i Nordamerika, Storbritannien och Tyskland. Dessa trender stöds av både privat och statligt finansierade projekt. Bolaget förutser att dessa investeringsprogram, i kombination med normaliserade lagernivåer, kommer att bidra till en gradvis marknadsåterhämtning från och med andra halvåret 2024. Inom segmenten Harsh Environment och Data Center förväntar sig Hexatronic fortsatt stark efterfrågan.

Hexatronic står vid en viktig skiljeväg där de anpassar sig till en snabbt föränderlig marknad. Genom deras proaktiva åtgärder och strategiska planering, positionerar de sig för att navigera genom nuvarande utmaningar och dra nytta av framtida tillväxtmöjligheter i en alltmer digitaliserad värld.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar