Försiktigt positiv öppning av börsen idag onsdag förväntas

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 22:e November 2023

Onsdagens börshandel inleds med viss osäkerhet och blandade signaler från de globala marknaderna. USA-börserna avslutade gårdagens handel med en svag negativ tendens, påverkad av en blandning av ekonomiska data.

En överraskande ökning i detaljhandeln kontrasterades starkt mot en större än väntad nedgång i försäljningen av befintliga bostäder, vilket tyder på en komplex ekonomisk situation. Denna utveckling reflekteras i en marginell nedgång i de ledande indexen, med S&P 500, Nasdaq Composite och Dow Jones som alla visade små negativa rörelser.

S&P500 20231121

I Asien är bilden mer varierad, med vissa marknader som visar positiva tendenser medan andra backar. Denna oregelbundna rörelse kan ses som en reaktion på både lokala ekonomiska förhållanden och de bredare globala marknadssignalerna. Trots detta pekar de ledande terminerna på en något positiv öppning för OMXS30, vilket ger en antydan om en viss optimism på den svenska marknaden.

Global Marknadssammanfattning

USA

  • De amerikanska börsernas svaga prestationer reflekterar en marknad som väger tunga ekonomiska data. Även om detaljhandelns ökning är positiv, väcker det kraftiga fallet i bostadsförsäljningen oro för bostadsmarknadens hälsa och dess potentiella inverkan på den bredare ekonomin.
  • Den blandade ekonomiska bilden i USA visar på en fortsatt komplex ekonomisk miljö, där investerare söker balans mellan positiva och negativa signaler.

Asien

  • Marknaderna i Asien speglar en varierad reaktion på globala och lokala ekonomiska nyheter. Kinas negativa reaktion trots en positiv rapport från Goldman Sachs indikerar en försiktig inställning bland investerare.
  • De blandade resultaten i Asien visar på en fortsatt osäkerhet och skiftande investerarsentiment i regionen.

Råvarumarknaden

  • En ökning i oljepriset, delvis på grund av rapporter om stigande amerikanska råoljelager, speglar marknadens reaktion på både utbud och efterfrågan. OPEC+ beslut att sänka produktionskraven för vissa afrikanska medlemsländer som Nigeria och Angola, på grund av deras svårigheter att nå produktionsmålen, belyser de utmaningar som råvarumarknaden står inför.
  • Uppgångarna i basmetaller som koppar och aluminium indikerar en fortsatt stark efterfrågan inom industrin, medan nedgången i bly kan ses som en justering baserat på marknadsspecifika faktorer.

Företagsnyheter från USA

  • Amazons aktienedgång, på grund av nyheter om stora aktieförsäljningar av dess grundare Jeff Bezos, visar på marknadens känslighet för nyheter om företagsinsiders aktiviteter. Detta kan också spegla en bredare osäkerhet bland investerare om e-handelssektorns framtidsutsikter.
  • Nvidia, ett ledande halvledarbolag, visar en mindre nedgång inför sitt delårsrapport, vilket kan vara ett tecken på marknadens försiktighet och förväntningar inför företagets finansiella resultat.

Obligationsmarknaden

Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntans lilla nedgång reflekterar en fortsatt försiktighet bland investerare, som väger olika ekonomiska signaler och försöker förutsäga centralbankens framtida drag.

Asiatiska Börser

Rapporten från Goldman Sachs om en förväntad uppgång i de kinesiska börserna under 2024 kan ses som en positiv signal, men den omedelbara negativa reaktionen i Shanghai indikerar att marknaden för närvarande är mer fokuserad på kortsiktiga risker och utmaningar.

Nya Riktkurser

HSBC:s höjning av riktkursen för Atlas Copco och Pareto Securities sänkning för Hexatronic reflekterar en kontinuerlig omvärdering av företagens framtidsutsikter baserat på deras senaste finansiella prestationer och marknadstrender.

Makroekonomiska Händelser

Dagens makroekonomiska agenda är relativt lugn, men statistiken som kommer att presenteras, från arbetslöshetssiffror i Taiwan till detaljhandeln i Polen och nya arbetslösa i USA, kommer att ge viktiga insikter om de ekonomiska förhållandena i dessa regioner.

Rysslands produktionsprisindex kommer också att övervakas som en indikator på inflationstrycket i landet.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar