Arbetslösheten stiger

Arbetslösheten i Sverige steg till 8,0 procent under fjärde kvartalet, jämfört med 7,8 procent under tredje kvartalet, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Antalet tidsbegränsat anställda minskade under detta kvartal, särskilt bland unga.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Totalt fanns 5 267 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket resulterade i en sysselsättningsgrad på 69,3 procent, en minskning från 69,5 procent under föregående kvartal.

Arbetskraftsdeltagandet förblev oförändrat jämfört med föregående kvartal och uppgick till 75,3 procent.

Det totala antalet arbetade timmar per vecka låg i genomsnitt på 156 miljoner under fjärde kvartalet, vilket var oförändrat jämfört med föregående kvartal.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar