Nordic Waterproofing Q4 rapport

Det budaktualiserade företaget inom tak- och tätningsbranschen, Nordic Waterproofing, har rapporterat ett EBITDA-resultat på 89 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023, jämfört med 114 miljoner kronor under samma period föregående år.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Rapporten i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 1 048 miljoner kronor, en marginell ökning från föregående år som låg på 1 045 miljoner kronor. Förvärv bidrog med en ökning på 3 procent i omsättningen, medan valutaväxlingsfaktorer påverkade med 2 procent. Den organiska förändringen i omsättningen visade dock en minskning med 5 procent.

Rörelseresultatet för kvartalet landade på 47 miljoner kronor, vilket är en nedgång från de 66 miljoner kronor som rapporterades under samma period året innan. VD Martin Ellis förklarar detta genom kostnader som är kopplade till ett budpliktsbud på Nordic Waterproofing, som belastade resultatet med 9,5 miljoner kronor, samt en negativ ”år över år påverkan” om 17,4 miljoner kronor från den finska verksamheten för installation av solpaneler.

Exklusive påverkan från dessa två poster ökade rörelseresultatet faktiskt från 59 till 67 miljoner kronor, trots utmanande väderförhållanden under 2023, enligt VD:n.

Resultatet efter skatt landade på 44 miljoner kronor, jämfört med 47 miljoner kronor under föregående år.

För helåret 2023 föreslår företaget en utdelning om 5,00 kronor per aktie, en minskning från 7,00 kronor per aktie året innan.

Martin Ellis kommenterar

Martin Ellis kommenterar också marknadsläget och förväntningarna framöver: ”Vi har sett en fortsatt stabilisering, i vissa fall en svag nedgång, för kostnaden för de flesta av våra insatsvaror. Vår förväntan för nybyggnation av kommersiella fastigheter är svagt negativ till neutral medan efterfrågan på renovering är fortsatt stabil. Nybyggnation av bostäder kommer vara låg på kort sikt.”

I höstas lade Kingspan, huvudägare i Nordic Waterproofing, ett budpliktsbud på 160 kronor per aktie i bolaget. Styrelsens rekommendation till aktieägarna angående detta bud förväntas presenteras under tisdagen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar