Attendo Q4 rapport

Under 2023 har Attendo visat stark tillväxt och en resultatmässig återhämtning efter ett utmanande 2022. Framförallt har vi sett positiv utveckling i vårt finska affärsområde som ett resultat av vårt målmedvetna omställningsarbete. Även om Skandinavien utvecklades något svagare finansiellt, har vi sett goda framsteg på flera operationella nyckeltal.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fokus på strategiska investeringar

Attendos förbättrade resultat under det fjärde kvartalet möjliggör strategiska investeringar i framtidens omsorg. Vi har stärkt vår finansiella ställning, vilket gör oss väl rustade för att återuppta utdelningen till ägarna och samtidigt göra nödvändiga satsningar.

Finansiella höjdpunkter

Omsättningen ökade med 17 procent under kvartalet.

Det leasejusterade resultatet uppgick till 151 Mkr, en betydande förbättring från föregående år.

Nettoomsättningen ökade till 4 422 Mkr.

Fritt kassaflöde förbättrades till 404 Mkr.

Beläggningsgraden i boenden var 86 procent.

Utveckling i Finland och Skandinavien

I Finland såg vi en ökning av omsättningen med 24 procent, drivet av förbättringar inom äldreomsorgsverksamheten.

I Skandinavien förbättrades resultatet inom egen regi, trots vissa utmaningar med avslutade entreprenadkontrakt och förluster i Danmark.

Förvärv av team Olivia

Under början av 2024 förvärvade vi delar av Team Olivia, vilket stärker vår position inom funktionsomsorg och individ- och familjeomsorg i Sverige. Detta förväntas bidra till det justerade resultatet med minst 0,5 kronor per aktie när verksamheterna är fullt integrerade.

Starkare finansiell ställning

Attendos finansiella ställning har stärkts under 2023, vilket gör det möjligt för oss att göra strategiska investeringar samtidigt som vi återupptar utdelningen till aktieägarna. Vi har förhandlat fram ett nytt långsiktigt finansieringsavtal som tar hänsyn till förvärvet av Team Olivia och är hållbarhetslänkat.

Medarbetare och kultur

Vi har sett en ökning av rekommendationsgraden från medarbetarna och arbetar kontinuerligt med att skapa en starkare kultur och ökad delaktighet. Vårt fokus på att uppmärksamma goda insatser för våra omsorgstagare har uppmärksammats både internt och externt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar