MilDef Q4 rapport

Stark tillväxt och rekordresultat för MilDef under 2023

Under det fjärde kvartalet 2023 visade MilDef en imponerande tillväxt, med en nettoomsättning som ökade med 12 procent till 353 miljoner SEK jämfört med 315 miljoner SEK samma period föregående år. Företagets bruttomarginal förbättrades till 48,2 procent, upp från 45,8 procent, vilket understryker effektiviteten i MilDefs verksamhet och dess förmåga att maximera lönsamheten. Justerad EBITDA steg betydande till 59,8 miljoner SEK, från 43,4 miljoner SEK, motsvarande en imponerande justerad rörelsemarginal på 17,0 procent. Denna förbättring från 13,8 procent speglar företagets starka operativa prestanda och förmåga att skapa värde.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Rekordhöga resultat och strategiska framsteg

Orderingången under kvartalet var exceptionell och ökade med 51 procent till 408 miljoner SEK, vilket är ett bevis på MilDefs starka marknadsposition och förtroendet från dess kunder. Det operativa kassaflödet vände till en positiv siffra på 26,2 miljoner SEK, från ett negativt kassaflöde om -49,3 miljoner SEK under samma period föregående år, vilket visar på en framgångsrik förbättring av företagets likviditet och finansiella stabilitet.

För helåret 2023 rapporterade MilDef en nettoomsättning på 1 151 miljoner SEK, en ökning med 56 procent jämfört med 739 miljoner SEK under 2022. Bruttomarginalen förblev stark på 48,3 procent, och den justerade EBITDA:n ökade till 168,0 miljoner SEK, vilket visar på ett framgångsrikt år med betydande tillväxt och förbättrad lönsamhet. Orderingången för året uppgick till 1 214 miljoner SEK, en ökning med 29 procent, medan orderstocken växte med 15 procent till 1 327 miljoner SEK, vilket positionerar MilDef väl för framtiden.

Ett framgångsrikt 2023 som grund för framtiden

VD:n betonar det fjärde kvartalets rekordresultat som det starkaste någonsin för MilDef, med en betydande ökning i orderingången och en kraftig förbättring i det operativa kassaflödet. Trots en osäker global situation, med ökande behov av försvarsförmåga världen över, står MilDef väl rustat för att möta den växande efterfrågan på europeisk försvarsteknik.

Företagets engagemang för att stärka sin marknadsposition och operativa förmåga understryker vikten av att navigera framgångsrikt i en föränderlig värld. MilDef har inte bara visat en imponerande finansiell prestanda under 2023 utan har också lagt en solid grund för fortsatt tillväxt och expansion. Med en stark orderbok och strategiska partnerskap, såsom det nyligen tecknade avtalet med Lockheed Martin, är företaget väl positionerat för att dra nytta av de växande möjligheterna inom försvars- och säkerhetsteknologi.

VD:n understryker att även om 2023 varit ett år av betydande framsteg, både operationellt och finansiellt, så är blicken stadigt riktad framåt. Ambitionen är att bygga vidare på det framgångsrika året, med ett fortsatt fokus på innovation, kundnöjdhet och marknadsledarskap. Detta framtidsperspektiv, kombinerat med MilDefs beprövade förmåga att leverera avancerade lösningar och skapa värde för sina aktieägare, sätter tonen för vad som förväntas bli ett ännu starkare 2024.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar