Mycronic Q4 rapport

Under 2023 avslutade Mycronic året på en hög not med en markant ökning i nettoomsättningen till en ny rekordnivå på 1 968 MSEK, en ökning med 31 procent från föregående år. Detta återspeglar inte bara vår förmåga att generera tillväxt utan även vår styrka i att uppnå vårt bästa rörelseresultat någonsin på 620 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på imponerande 32 procent. Trots en utmaning i att matcha fjolårets exceptionella orderingång under det fjärde kvartalet, har vi lyckats bibehålla en stark orderingång genom året.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Årsöversikt och framtidsutsikter

Under året uppgick vår totala orderingång till 6 280 MSEK, en lätt minskning jämfört med föregående år, men ändå ett tecken på vår robusta marknadsposition. Nettoomsättningen för hela året ökade med 11 procent till 5 706 MSEK, med en rörelsemarginal som förbättrades till 22 procent. Vårt resultat per aktie steg markant till 10,22 SEK, vilket understryker vår finansiella styrka och lönsamhet.

Med en solid grund från 2023, ser vi med spänning fram emot 2024. Vår ambition är att fortsätta vårt arbete med produktutveckling, vilket kommer att resultera i lanseringen av nya och spännande produkter. Vår inriktning mot att erbjuda innovativa och hållbara produktionslösningar står fast, vilket stärker vår position som en nyckelspelare i att möjliggöra framtidens elektronik.

Framsteg inom kärnverksamheten

Inom våra olika divisioner har vi sett noterbara framgångar och utvecklingar under året. Pattern Generators divisionen har framgångsrikt levererat på sin målsättning, trots en viss avmattning på bildskärmsmarknaden, medan halvledarmarknaden varit stabil. Vi har under årets sista kvartal fullbordat leveransen av alla planerade åtta maskritare, vilket säkerställde en stark avslutning på året.

High Flex divisionen har fortsatt att möta robust efterfrågan i Europa och USA, medan återhämtningen i Asien ännu inte materialiserats. Lanseringen av MYPro A40, en avancerad pick-and-place-maskin, markerar ett betydande steg framåt i vår förmåga att erbjuda effektiva produktionslinjer.

High Volume divisionen har observerat en ökning av aktiviteter och projektfrågor, speciellt från Kina, vilket kan signalera en potentiell marknadsvändning framöver. Vår strategi att expandera verksamheten internationellt, särskilt inom konsumentelektronik och den elektriska fordonsindustrin, fortsätter att vara en central del av vår tillväxtstrategi.

Global Technologies divisionen har sett en fortsatt positiv trend med AI-relaterad efterfrågan som driver både orderingång och nettoomsättning, särskilt inom die bonding.

Avslutande ord från VD

Att avsluta året med en rekordhög nettoomsättning och vårt starkaste rörelseresultat någonsin är en stor bedrift för vårt företag. Det visar på vår förmåga att inte bara möta utan också överträffa marknadens förväntningar, trots de utmaningar vi står inför. Vår framgång under 2023 är ett bevis på vårt team’s hårt arbete, innovation och engagemang. Jag ser med tillförsikt fram emot att fortsätta denna resa och att leverera ännu mer innovativa och hållbara lösningar till våra kunder under 2024,” säger Anders.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar