Bank of Indonesia bibehåller räntan på 6%

Under sitt möte i december 2023 beslutade Bank of Indonesia att hålla sin referensränta oförändrad på 6%. En nivå som nu har upprätthållits för andra månaden i rad. Detta beslut stämmer överens med marknadens förväntningar och återspeglar centralbankens ansträngningar att stabilisera den indonesiska rupiah och kontrollera inflationen inom sitt målintervall.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Hålla räntan stabil

Bank of Indonesias beslut att hålla räntan stabil är en viktig indikation på landets nuvarande ekonomiska strategi. Genom att bibehålla räntan på 6% signalerar centralbanken en fortsatt strävan efter att stärka rupiahens stabilitet. Denna strategi är avgörande för att bibehålla förtroendet för den nationella valutan, särskilt i en tid av global ekonomisk osäkerhet.

Samtidigt som referensräntan förblir oförändrad, har centralbanken också valt att hålla räntorna för övernattningsinsättningar och utlåningsfaciliteter stabila på 5,25% respektive 6,75%. Dessa åtgärder är i linje med bankens övergripande strategi för att försäkra att inflationen förblir inom det målsatta området på 3±1% detta år och 2,5±1% under 2024.

Centralbankens prognoser

Centralbankens prognoser pekar på en fortsatt stabil ekonomisk tillväxt i Indonesien. Med bibehållna BNP-tillväxtprognoser för 2023 på mellan 4,5% och 5,3%, och en förväntad expansion på mellan 4,7% och 5,5% under 2024, verkar landets ekonomi vara på en stabil väg. Denna tillväxt förväntas få ytterligare stöd från ökade utgifter för val och strategiska regeringsprojekt.

Vidare indikerar upprätthållandet av prognosen för nuvarande räkning till BNP för detta år (-0,4% till 0,4%) att ekonomin fortsätter att vara balanserad, trots externa osäkerheter. Denna stabilitet är avgörande för att upprätthålla investerarnas förtroende och stödja fortsatt ekonomisk utveckling.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar