Minskning i tillväxten av bruttolöner i Ungern

I Ungern noterades en svag nedgång i tillväxten av de genomsnittliga bruttolönerna i oktober 2023. Enligt data från Ungerns centrala statistikbyrå ökade de genomsnittliga bruttolönerna med 14% jämfört med föregående år, till HUF 564 406. Detta markerar en marginell minskning från en tillväxttakt på 14,1% månaden innan och är den minsta löneökningen sedan februari.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Jämförelse med föregående månad

I oktober 2023 minskade tillväxttakten av bruttolöner i Ungern något, från en ökning på 14,1% i september till 14% i oktober. Denna nedgång, om än liten, bryter en trend av stigande löneökningar och kan vara ett tecken på en viss avmattning i lönstillväxten. Denna förändring kan ha olika orsaker, inklusive ekonomiska justeringar eller säsongsbetonade faktorer som påverkar arbetsmarknaden.

Tillväxt trots allt

När man bortser från engångsbetalningar och bonusar visar data en något starkare tillväxt i bruttolönerna för oktober, med en ökning på 14,5% jämfört med föregående år, till HUF 540 200. Denna statistik ger en mer nyanserad bild av löneutvecklingen i Ungern, där den reguljära lönetillväxten faktiskt är starkare än den totala tillväxten. Detta kan indikera att arbetstagarnas grundlöner ökar i en stadigare takt än den totala löneutvecklingen, som kan påverkas av engångsbetalningar och bonusar som kan variera från år till år.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar