Norges arbetslöshet stabil

I Norge kvarstod den säsongsjusterade arbetslösheten oförändrad på 3,7% i november 2023, vilket speglar den reviderade siffran från föregående månad. Antalet arbetslösa personer förblev konstant på 110 tusen, samtidigt som antalet sysselsatta ökade med 17 tusen till 2,896 miljoner. Detta visar på en stabil arbetsmarknad med fortsatt positiv utveckling.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Förändringar i sysselsättning och arbetskraftsdeltagande

I november 2023 upplevde Norge en ökning i antalet sysselsatta personer, vilket bidrog till den lätta uppgången i arbetskraftsdeltagandet. Med en ökning från 72,7% i oktober till 73% i november, visar denna siffra på en positiv trend i arbetskraftens engagemang i ekonomin. Denna ökning i arbetskraftsdeltagandet kan indikera en stärkt arbetsmarknad där fler människor är aktiva och bidrar till landets ekonomiska aktivitet.

Ungdomsarbetslösheten minskar

Ungdomsarbetslösheten i Norge, som mäter arbetslösheten bland personer mellan 15 och 24 år, visade en mindre förbättring i november 2023. Med en minskning till 11,2% från 11,4%, indikerar denna lätta nedgång en förbättring i sysselsättningsutsikterna för unga arbetssökande. Denna siffra är betydelsefull då den ger insikt i de yngre generationernas position på arbetsmarknaden och deras möjligheter till arbete.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar