Storbritanniens offentliga sektors nettoupplåning

I november 2023 uppgick Storbritanniens offentliga sektors nettoupplåning, exkluderande offentliga sektorns banker, till 14,33 miljarder pund. Detta var 0,9 miljarder pund mindre än i november 2022, men den fjärde högsta novemberupplåningen sedan månatliga uppgifter började registreras 1993. Uppgiften låg också över prognoserna på 12,9 miljarder pund.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Centralregeringens totala utgifter

Centralregeringens totala utgifter i november 2023 var 87,6 miljarder pund, vilket är 0,7 miljarder pund mer än i november 2022 och den högsta siffran för november någonsin. Utgifterna för varor och tjänster uppgick till 33,6 miljarder pund, netto sociala förmåner till 24,2 miljarder pund, subventioner till 2,2 miljarder pund och räntekostnader på centralregeringens skuld till 7,7 miljarder pund. Dessa siffror visar på en betydande ökning i regeringens utgifter, vilket speglar ökade kostnader inom olika sektorer.

Centralregeringens intäkter

Samtidigt ökade centralregeringens intäkter till 77,6 miljarder pund i november 2023, vilket är 3,6 miljarder pund mer än i november 2022 och även det en rekordhög siffra. Skatteintäkterna uppgick till 58,2 miljarder pund, där både momsintäkter och inkomstskatteintäkter ökade med 1,4 miljarder pund vardera. Denna ökning i intäkter kan delvis kompensera för de ökade utgifterna och speglar en viss återhämtning i landets ekonomiska aktivitet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar