Beijer Ref QR rapport

Beijer Ref redovisar en nedgång i organisk försäljningstillväxt för det fjärde kvartalet 2023.

Kyl- och klimatkontrollföretaget Beijer Ref rapporterade ett rörelseresultat på 611 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023, en betydande ökning jämfört med föregående år.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Ökad omsättning men negativ organisk tillväxt

Nettoomsättningen för kvartalet steg till imponerande 7.627 miljoner kronor, en märkbar ökning från 5.818 miljoner kronor året innan. Förvärvseffekter, särskilt från Heritage Distribution, bidrog till en ökning med 32,8 procent, medan valutaeffekterna var 2,4 procent. Dock var den organiska försäljningstillväxten en negativ -4,1 procent, en betydande försämring jämfört med den positiva tillväxten på 17,9 procent föregående år.

Stark ebita och ökad marginal

Ebita-resultatet steg också markant till 661 miljoner kronor från föregående års 325 miljoner. Detta resulterade i en ökad ebita-marginal som nådde 8,7 procent, en betydande förbättring från föregående års 5,6 procent.

Beijer Refs VD, Christopher Norbye, kommenterade resultaten och sa: ”Marginalen utvecklades bra under kvartalet och det operativa kassaflödet nådde en rekordstark nivå om 1 810 MSEK, vilket kan härledas till fortsatta planenliga lagerneddragningar samt säsongseffekten.”

Stigande nettoresultat och utdelning

Nettoresultatet för kvartalet var imponerande och ökade från 145 miljoner kronor till 759 miljoner kronor. Detta resulterade också i en ökning av resultatet per aktie från 0:35 kronor till 1:50 kronor.

För investerare är det goda nyheter att Beijer Ref föreslår en höjd utdelning på 1:30 kronor per aktie för helåret 2023, jämfört med 0:94 kronor per aktie året innan.

Christopher Norbye, Beijer Refs VD, avslutar med att säga: ”Under perioden återgick ledtider till normala nivåer och den planerade neddragningen av lagren fortsatte enligt plan. Vi räknar med att fortsätta reducera våra lager under 2024, justerat för normala säsongsvariationer. Med hänsyn till de pågående omständigheterna i Röda havet följer vi noggrant utvecklingen av situationen och är redo att snabbt justera våra lagernivåer vid behov, detta för att säkerställa en effektiv och pålitlig leverans till våra kunder.”

Vill man läsa rapporten i sin heltid finns den här.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar