Byggmax Q4 rapport


Byggmax redovisar sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023.

Även det sista kvartalet av 2023 präglades av en svag konsumentmarknad med extra påverkan på byggmaterialsektorn. Som en ledande lågprisaktör har Byggmax kontinuerligt förstärkt sin position genom att utveckla sitt kunderbjudande, minska kostnader och anpassa lagernivåer. Denna ansträngning resulterade i en stärkt balansräkning, och Byggmax är nu redo att möta en förändrad marknad.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Effektiva åtgärder under 2023

Karl Sandlund, VD och koncernchef för Byggmax, kommenterade: ”Under 2023 har vi sänkt våra kostnader med 10 procent, minskat varulagret och anpassat investeringsaktiviteten. Byggmax är en ännu effektivare verksamhet än vid årets början.”

Höjdpunkter från Det Fjärde Kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 998 Mkr, en minskning med 14,8 procent jämfört med föregående år.
 • Koncernens jämförbara försäljning minskade med 14,9 procent.
 • Bruttomarginalen var 34,5 procent.
 • EBITA-resultatet var -77 Mkr med en EBITA-marginal på -7,7 procent.
 • Rörelseresultatet var -91 Mkr med en rörelsemarginal på -9,1 procent.
 • Periodens resultat var -97 Mkr.
 • Resultatet per aktie var -1,65 kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -189 Mkr.
 • Inga nya butiker öppnades under perioden, och ingen butik stängdes.
 • Byggmax Group har säkrat en treårig revolverande kreditfacilitet om 1 000 Mkr med DNB och Handelsbanken.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 kronor per aktie för 2023.

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar