Dometics Q4 rapport

En översikt över resultaten och utvecklingen för Dometic under det fjärde kvartalet och hela året 2023.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Ökad marginal och förbättrad Nettoskuld/EBITDA

Under det fjärde kvartalet av 2023, som påverkades av en utmanande marknad och makroekonomisk osäkerhet, fortsatte Dometic att visa sig vara en robust och effektiv organisation. Trots en minskning av den organiska nettoomsättningen på 13 procent, upplevde vi en solid förbättring av EBITA-marginalen under andra halvåret, som steg till 12,5 procent för hela året jämfört med 13,2 procent föregående år. Vår strategi att prioritera marginaler framför volymer fortsätter att visa sig i vår marginalutveckling.

Höjdpunkter från Q4 rapporten 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 327 Mkr, en minskning med 14 procent jämfört med föregående år, varav en organisk minskning på 13 procent.
  • EBITA-marginalen för kvartalet ökade till 8,7 procent, drivet av prissättningsåtgärder, kostnadsreduktioner och en fördelaktig försäljningsmix.
  • Segmenten APAC, EMEA och Global visade förbättringar jämfört med föregående år.
  • Operativt kassaflöde för kvartalet var robust på 488 Mkr, även om det var lägre än föregående år.
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA minskade till 2,7x i slutet av kvartalet, jämfört med 2,9x tidigare under året.

Helåret 2023: stabila marginaler och starkt kassaflöde

För helåret 2023 minskade den organiska nettoomsättningen med 12 procent, men EBITA-marginalen förbättrades till 12,5 procent. Det operativa kassaflödet för året var det starkaste någonsin, vilket bevisar vårt fokus på att minska rörelsekapitalet och förbättra lönsamheten.

Utmaningar och framtidsutsikter

Vi erkänner att makroekonomisk osäkerhet och marknadsförhållanden fortfarande utgör utmaningar. Återhämtningen av efterfrågan inom olika försäljningskanaler kan variera, och vi kommer att fortsätta att vara lättrörliga för att anpassa oss till marknadstrender. Trots detta är vi optimistiska om de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen.

Avslutande ord från VD

VD kommenterar: ”Vi är mycket stolta över de resultat vi har uppnått under ett mycket utmanande 2023. Tack vare våra engagerade medarbetare världen runt har vi fortsatt ta flera viktiga steg i vår strategiska omvandlingsprocess, samtidigt som vi har vidtagit nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder på kort sikt för att skydda våra marginaler och kassaflöde.”


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar