Hemnet Q4 rapport

Hemnet, det ledande bostadsannonsbolaget, rapporterar ett resultat som överträffar förväntningarna för det fjärde kvartalet. Vd Cecilia Beck-Friis ser tecken på fortsatt återhämtning på bostadsmarknaden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet 2023

Hemnet har levererat ett ebitda-resultat på 142 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, en imponerande ökning med 60 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet överträffar även analytikernas förväntningar som låg på 122 Mkr.

Ökande omsättning

För kvartalet noterades en omsättning på 275 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 37 procent. Även detta resultat överträffade förväntningarna, som var satt på 248 Mkr.

Stark tillväxtkapacitet

Hemnets vd, Cecilia Beck-Friis, kommenterar att Hemnets helårsresultat visar på deras tillväxtkapacitet även under utmanande marknadsförhållanden, trots färre bostadsannonser jämfört med året innan. Huvudfaktorerna bakom denna tillväxt inkluderar en ökad efterfrågan på deras värdeskapande tilläggstjänster, produktutveckling och arbete inom paketering och prissättning.

Återhämtning på bostadsmarknaden

Cecilia Beck-Friis noterar att återhämtningen på bostadsmarknaden, som började synas under tredje kvartalet, fortsätter. Antalet annonser under fjärde kvartalet överskred föregående års nivåer för första gången under 2023, med en ökning på 5,3 procent jämfört med föregående år.

Utmaningar inom B2B-segmentet

Samtidigt har den nuvarande marknaden och makroekonomiska faktorer påverkat Hemnets B2B-kunder, särskilt bostadsutvecklare, vilket resulterat i lägre nettoförsäljning inom detta segment jämfört med 2022.

Utdelning och framtidsutsikter

Bolaget föreslår en utdelning på 1,20 kronor per aktie, i linje med förväntningarna och en ökning från föregående års utdelning på 1 krona per aktie.

Vd Cecilia Beck-Friis avslutar rapporten med att blicka framåt och fortsätta att fokusera på tillväxt och stärkande av deras position på bostadsmarknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar