HM Q4 rapport

H&M redovisar ett rörelseresultat på 4 332 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, vilket innefattar perioden september till november, i bolagets brutna räkenskapsår. Detta resultat var lägre än förväntat då analytikerna hade prognostiserat ett rörelseresultat på 4 673 miljoner kronor enligt en sammanställning av 22 analytikers förutsägelser från Infront. Jämfört med samma period året innan, då rörelseresultatet låg på 821 miljoner kronor, var årets resultat betydligt lägre.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

En engångspost om 177 miljoner kronor relaterad till en avsättning för ett internt incitamentsprogram påverkade rörelseresultatet negativt.

Omsättningen minskar

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 62 650 miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning med 1 procent i lokala valutor. Försäljningen under perioden från den 1 december till den 29 januari, alltså under de två första månaderna av det första kvartalet, minskade med 4 procent i lokala valutor.

Rörelsemarginalen låg på 6,9 procent under kvartalet, vilket innebar en minskning från 1,3 procent jämfört med samma period året innan. Även detta resultat låg under förväntningarna då analytikerna hade förutspått en rörelsemarginal på i genomsnitt 7,5 procent enligt Infront. I rapporten upprepade H&M sitt mål att fortsätta sträva mot en rörelsemarginal på 10 procent.

Bruttomarginalen ökade till 53,7 procent, jämfört med 49,8 procent ett år tidigare. Detta var något högre än förväntat då en bruttomarginal på 53,5 procent hade förutspåtts.

I samband med bokslutsrapporten meddelade Helena Helmersson, tidigare vd för H&M, att hon avgår från sin post. Hon ersätts av Daniel Ervér, som har arbetat inom H&M i 18 år, varav de senaste som ansvarig för H&M.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 6,50 kronor per aktie för helåret. Detta var lägre än förväntat då förväntningarna i genomsnitt hade legat på 6,75 kronor. Styrelsen föreslår också att en allmän fullmakt ska beslutas, som ger möjlighet att göra ytterligare återköp av B-aktier.

Enligt rapporten planerar H&M att netto stänga 60 butiker under 2023.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar