Novo Nordisk Q4 rapport

Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk har rapporterat ett rörelseresultat på 26 766 miljoner danska kronor för det fjärde kvartalet 2023. Detta resultat överträffade analytikernas förväntningar, där de i genomsnitt hade förutspått 25 598 miljoner kronor enligt en sammanställning av 26 estimat som Novo Nordisk samlade in.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Nettoomsättningen uppgick till 64 863 miljoner danska kronor, vilket också var högre än förväntat då genomsnittsprognosen låg på 63 352 miljoner danska kronor.

För helåret 2023

föreslår Novo Nordisk en utdelning på 9,40 danska kronor per aktie, jämfört med 12,40 danska kronor tidigare.

Novo Nordisk rapporterar även en försäljning av injicerbara diabetesläkemedel inom GLP-1-klassen om 31 851 miljoner danska kronor, med en tillväxt på 64 procent i fasta växelkurser. Dessa läkemedel inkluderar Victoza och Ozempic, där det senare läkemedlet använder semaglutid som den aktiva ingrediensen.

Rybelsus

hade en försäljning på 5 910 miljoner danska kronor under kvartalet, vilket var 14 procent högre än förväntningarna från en konsensus av 26 analytikers estimat som Novo Nordisk samlat in (förväntningarna låg på 5 177 miljoner danska kronor).

Ozempic

överträffade förväntningarna med 14 procent, med en försäljning på 30 065 miljoner danska kronor jämfört med förväntade 26 395 miljoner danska kronor.

Victoza

låg försäljningen på 1 786 miljoner danska kronor, vilket var 18 procent lägre än förväntningarna som låg på 2 176 miljoner kronor.

De fetmaläkemedel Saxenda och Wegovy sålde för 1 615 miljoner danska kronor respektive 9 614 miljoner danska kronor under kvartalet. Analytikerna hade förväntat sig försäljningssiffror på 2 429 miljoner danska kronor för Saxenda (33 procent lägre än förväntningarna) och 10 181 miljoner danska kronor för Wegovy (6 procent lägre än förväntningarna).

Styrelsen i Novo Nordisk har också beslutat att återköpa aktier för upp till 20 miljarder danska kronor.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar