Loomis Q4 rapport

Loomis redovisar en imponerande prestation för helåret 2023 och det fjärde kvartalet. Intäkterna för helåret 2023 uppgick till 28 707 MSEK (25 315), med en valutajusterad tillväxt på 9,0 procent (15,9), varav en organisk tillväxt på 7,8 procent (14,4). Periodens resultat för helåret 2023 nådde 1 495 MSEK (1 602).

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet

För det fjärde kvartalet var intäkterna 7 415 MSEK (6 731), med en valutajusterad tillväxt på 9,5 procent (12,1), inklusive en organisk tillväxt på 6,3 procent (11,8). Rörelseresultatet (EBITA) för kvartalet nådde 794 MSEK (754), med en rörelsemarginal (EBITA) på 10,7 procent (11,2).

Jämförelsestörande poster för kvartalet var -101 MSEK (0), huvudsakligen relaterat till goodwill-nedskrivning och valutaeffekter i Argentina. Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster var 737 MSEK (745), med en rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster på 9,9 procent (11,1).

Resultatet före skatt för året var 457 MSEK (619), med ett resultat efter skatt på 314 MSEK (508). Resultat per aktie före utspädning var 4,41 SEK (7,05) och efter utspädning 4,40 SEK (7,04).

Rörelsens kassaflöde för kvartalet var imponerande och uppgick till 1 326 MSEK (584), motsvarande 167 procent (77) av rörelseresultatet (EBITA).

Styrelsen föreslår en utdelning på 12,50 SEK per aktie för 2023 (12,00) och har också beslutat om återköp av aktier enligt bemyndigandet från årsstämman 2023.

NYCKELTAL (2023 vs. 2022)

  • Intäkter: 28 707 MSEK (25 315), +13,4%
  • Organisk tillväxt: 7,8%
  • Rörelseresultat (EBITA): 3 077 MSEK (2 735)
  • Rörelsemarginal (EBITA): 10,7%
  • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster: 2 888 MSEK (2 555)
  • Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster: 10,1%
  • Resultat per aktie före utspädning: 4,41 SEK (7,05)
  • Rörelsens kassaflöde: 3 091 MSEK (2 316), 100% av rörelseresultatet (EBITA)

Loomis visar på en stark utveckling i USA med en organisk tillväxt på 6,5 procent under fjärde kvartalet. Europa och Latinamerika rapporterar också rekordintäkter, men vissa områden inom segmentet underpresterade förväntningarna. Segmentet Loomis Pay fortsätter att utvecklas positivt med en organisk tillväxt på hela 174 procent. Integrationen av CIMA har gått smidigt och förväntas generera synergier inom försäljningen.

Loomis betonar sitt viktiga hållbarhetsarbete och samhällsfunktionen med att säkerställa effektiva och hållbara betalningsflöden. Företaget har även minskat sin klimatpåverkan samtidigt som skadefrekvensen har minskat.

Inför framtiden fortsätter Loomis att fokusera på att utveckla sina erbjudanden, effektivisera verksamheten och uppnå sina strategiska mål.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar