Betsson tvingas över 5 miljoner kronor till en spelberoende man

I ett uppmärksammat fall har spelbolaget Betsson dömts att betala tillbaka över 5 miljoner kronor till en spelberoende man, rapporterar TV4 Nyheterna. Mannen, som spelat för 150 miljoner kronor under fem år och haft en nettoförlust på sju miljoner kronor, vann i patent- och marknadsöverdomstolen mot Betsson.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Unik dom mot Betsson

Domen, som beskrivs som unik av mannens juridiska ombud, innebär att Betsson ska återbetala drygt 5,5 miljoner kronor samt stå för rättegångskostnaderna. Mannens juridiska ombud, Jörgen Hettne, betonar att detta är första gången en spelare lyckats få tillbaka en sådan stor förlust genom rättsliga åtgärder.

Mannen har kämpat för detta sedan 2014 och fallet sätter fokus på två viktiga frågor: om en person med spelmissbruk kan ingå avtal med spelbolag och om spelbolag registrerade i länder som Malta får tillhandahålla spel som vid tidpunkten var olagliga i Sverige.

Möjliga konsekvenser för spelindustrin

Denna dom kan ha betydande konsekvenser för spelindustrin. Även om Betsson i sig kanske inte påverkas signifikant av att betala tillbaka denna summa, öppnar domen upp för möjligheten att andra spelberoende individer kan följa efter och stämma spelbolag för sina förluster. Detta skulle kunna leda till en rad civilrättsliga mål mot spelbolag, vilket potentiellt kan påverka hela branschen.

Kan få stora konsekvenser för bolaget

Medan Betsson-aktien sjunkit med 1,7 procent efter domen, är den större frågan huruvida detta rättsfall kan leda till en förändring i hur spelbolag driver sin verksamhet. Om fler liknande mål skulle uppstå, kan det innebära större risker för spelbolag, både finansiellt och vad gäller deras varumärkesrykte.

Å ena sidan kan detta leda till en mer ansvarsfull marknadsföring och striktare regleringar för att förhindra liknande fall i framtiden. Å andra sidan kan det öka juridiska och ekonomiska risker för spelbolagen, vilket kan påverka deras lönsamhet och verksamhet. Denna dom är därför inte bara viktig för den berörda individen, utan kan också vara en vändpunkt för hela spelindustrin.

Det återstår att se hur spelbolagen kommer att reagera på denna utveckling och om detta kommer att leda till en branschövergripande omprövning av praxis och policyer för att hantera spelberoende och dess konsekvenser.

Spelberoende – ett stort problem i Sverige

Spelberoende är ett stort problem i Sverige, och den senaste statistiken belyser omfattningen av detta. Enligt undersökningen Swelogs 2021 har cirka 4% av Sveriges befolkning mellan 16-84 år någon form av spelproblematik. Detta motsvarar ungefär 352 000 personer när man delar upp i olika grader av spelproblem. Av dessa har 0,5% (cirka 40 000 personer) spelproblem, 0,8% (cirka 65 000 personer) en förhöjd risk för spelproblem och 3% (cirka 247 000 personer) en viss risk för spelproblem.

Män överrepresenterade

Män är överrepresenterade i alla grader av spelproblem, och andelen med riskabelt spelande är högst bland personer som har förgymnasial eller gymnasial utbildning. År 2021 omsattes 26 miljarder kronor på spelmarknaden i Sverige, och 4 miljarder kronor satsades på spelreklam. En oroande aspekt är att cirka 70% av alla intäkter på spelautomater eller kasinospel kommer från problemspelare.

Antalet personer som vårdats för diagnosen spelberoende har ökat sedan 2010, och år 2022 behandlades drygt 900 personer för diagnosen spelberoende inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Dessutom har antalet personer som stängt av sig från spel om pengar på Spelpaus.se ökat kontinuerligt sedan tjänsten infördes 2019, med över 100 000 avstängda personer i oktober 2023.

Dessa siffror visar på ett allvarligt och växande folkhälsoproblem i Sverige, vilket kräver fortsatta insatser för att förebygga och behandla spelberoende. För mer detaljerad information, kan du besöka Folkhälsomyndighetens hemsida om spelproblem här och Att stå i skuld – En berättelse om spelberoende.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar