BNP i Sverige ökade under oktober 2023

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) visade tecken på ekonomisk tillväxt i oktober 2023, med en ökning på 1,0 procent jämfört med föregående månad, enligt säsongsjusterade siffror. Denna data kommer från den preliminära sammanställningen av BNP-indikatorn. Det visar SCB.

BNP-indikatorns roll

BNP-indikatorn erbjuder en tidig insikt i utvecklingen av Sveriges BNP. Den baseras på ett begränsat och preliminärt statistiskt underlag, jämfört med de mer omfattande kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Denna indikator, som beräknas månads- och kvartalsvis, är fortfarande under utveckling och ligger utanför den officiella statistiken.

Bidrag till BNP-ökningen

”BNP inledde det fjärde kvartalet med en uppgång i oktober. Största bidraget kom från en tydlig förstärkning av varunettot men även hushållens och offentliga myndigheters konsumtion ökade under månaden,” förklarar Melker Loberg, nationalekonom på SCB.

Viktiga komponenter

Bland de bidragande faktorerna till BNP-ökningen fanns varuexport, varuimport och handelsnetto. Månadsindikatorn över hushållens konsumtionsutgifter samt Produktionsvärdeindex för september 2023 bidrog också till denna ekonomiska bild.

Årsjämförelse och arbetsdagar

Efter justering för antal arbetsdagar var BNP i oktober 2023 0,2 procent högre än i motsvarande månad föregående år, med 22 arbetsdagar 2023 jämfört med 21 dagar 2022.

Avstämning och revidering

För avstämningen av BNP-utfallen från ekonomins produktions- och användningssida justeras den ena sidan nedåt och den andra uppåt. I oktober indikerade underlaget en faktisk BNP-utveckling på 3,0 procent från användningssidan och 0,4 procent från produktionssidan jämfört med föregående år. Detta ledde till en avstämd faktisk BNP-utveckling på 1,7 procent.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar