Hushållens konsumtion i Sverige nästintill oförändrad

I oktober 2023 upplevde Sverige en mycket liten förändring i hushållens konsumtion. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ökade konsumtionen marginellt med 0,1 procent jämfört med september 2023, enligt säsongsjusterade siffror. Dock visade kalenderkorrigerade och fasta prisberäkningar en minskning på 0,2 procent jämfört med oktober föregående år. Under de senaste tre månaderna har konsumtionen minskat med 0,2 procent jämfört med samma period året innan.

Sektorer som påverkar konsumtionen

Den sektor som bidrog positivt till hushållskonsumtionen var framförallt ”Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon”. Denna sektor visade en ökning på 4,4 procent i fasta priser jämfört med samma period förra året.

Å andra sidan påverkades hushållskonsumtionen negativt av sektorn ”Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice”, som upplevde en minskning på 4,8 procent i fasta priser jämfört med föregående år.

Preliminära uppgifter och revideringar

Uppgifterna för oktober 2023 är preliminära. Sedan den senaste publiceringen har konsumtionsdata för september 2023, jämfört med september året innan, reviderats upp med 0,1 procentenheter, från en minskning på 0,6 procent. Konsumtionen i september 2023 jämfört med augusti 2023 har inte genomgått några revideringar.

Viktiga överväganden

Med nuvarande prisökningar kan konsumenternas beteende förändras, och de kan välja att avstå från köp av dyrare varor till förmån för billigare alternativ. Detta kan medföra att de fastprisberäknade indextalen i hushållskonsumtionsstatistiken något underskattas, särskilt inom sektorer som ”Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck”, men även i andra sektorer.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar