Börsen spås öppna neutralt på fredagen

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 24:e November 2023

Veckans sista handelsdag på Stockholmsbörsen inleds med blandade signaler från globala marknader. Efter en paus i handeln i USA på grund av Thanksgiving, ser vi en blandad utveckling i Asien, där marknaderna rör sig åt olika håll. Dessa skiftningar återspeglar en fortsatt osäkerhet och en varierande reaktion på internationella nyheter och ekonomiska förhållanden. Ledande terminer för OMXS30 indikerar en öppning runt nollan, vilket tyder på en avvaktande hållning bland investerare.

De senaste händelserna på råvarumarknaden, särskilt oljeprisets fall och förskjutningen av OPEC+-mötet, samt oroande nyheter från Houthi-rebellgruppen, påverkar marknadsstämningen. Basmetallerna visar också en nedåtgående trend, vilket kan spegla en bredare osäkerhet på råvarumarknaden. Samtidigt visar en ökning i guldpriset på en möjlig flykt mot säkrare tillgångar bland investerare.

Global Marknadssammanfattning

  • Börserna i USA var stängda på torsdagen på grund av Thanksgiving, vilket innebär att inga nya data eller marknadsrörelser registrerades från den amerikanska marknaden.
  • Asiatiska marknader visar en blandad bild. Japan rapporterade en mindre än väntad ökning i konsumentpriserna, vilket ledde till en uppgång i Nikkei 225, medan Hang Seng och Shanghai Composite registrerade nedgångar. Denna blandade utveckling indikerar en varierande grad av reaktion på lokala och globala ekonomiska förhållanden.

Råvarumarknaden

  • Oljepriset sjönk efter nyheter om att OPEC+ skjuter upp sitt möte och hot från Houthi-rebellerna, vilket ökar osäkerheten i regionen. Denna utveckling kan ha en betydande inverkan på den globala energimarknaden.
  • Basmetallerna visade genomgående nedgångar, vilket pekar på en potentiell oro för global industriell efterfrågan. Guldpriset, å andra sidan, steg, vilket ofta indikerar en flykt mot säkrare tillgångar i osäkra tider.

Nya Riktkurser

  • På den svenska marknaden ser vi nya riktkursjusteringar, med Goldman Sachs som sänker riktkursen för Embracer och DNB som höjer riktkursen för Elekta. Dessa justeringar reflekterar en kontinuerlig omvärdering av företagens framtidsutsikter baserat på deras senaste finansiella prestationer och marknadsförhållanden.

Makroekonomiska Händelser

  • På makrofronten är dagen relativt lugn. Viktiga utsläpp inkluderar Tysklands BNP och Schweizs arbetslöshetssiffror. Dessutom kommer ECB-chefen Christine Lagarde att hålla ett tal, vilket kan ge insikter i den europeiska centralbankens syn på ekonomin och framtida penningpolitik.

Obligationsmarknaden

  • Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan förblir oförändrad vid 4,41 procent, vilket indikerar en stabilisering eller möjligt avvaktande tillvägagångssätt bland obligationsinvesterare.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar