Bostadslån minskar

Nedgång i tillväxttakten för bostadslån

Oktober 2023 markerar en fortsatt nedgång i tillväxttakten för hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI), en trend som har pågått sedan maj 2022. I oktober observerades en årlig tillväxttakt på endast 0,6 procent för bostadslån, en siffra som fortsätter att minska. Denna utveckling kontrasterar mot konsumtionslånens tillväxttakt, som istället visar en ökning. Det visar senaste rapporten från SCB.

Utlåningsöversikt för Oktober 2023

  • Den totala årliga tillväxttakten av MFI:s utlåning till hushållen stod på 0,6 procent, där bostadslån utgjorde en dominerande andel på 83 procent.
  • Konsumtionslånen, som representerar 6 procent av hushållens totala lånevolym, upplevde en tillväxttakt på 1,8 procent.
  • Utlåningen till icke-finansiella företag noterade en starkare tillväxttakt på 2,8 procent under månaden.
  • Totalt belopp av utlåningen från MFI till både hushåll och icke-finansiella företag nådde 7 932 miljarder kronor, med en fördelning på 62 procent till hushållen och 38 procent till företagen.

Inlåning och penningmängd:

  • MFI:s totala inlåning från hushållen uppgick till 2 669 miljarder kronor, med avistakonton som stod för 77 procent av denna summa.
  • Allmänhetens innehav av sedlar och mynt (M0) var 59 miljarder kronor, medan penningmängden M3 nådde 4 786 miljarder kronor, med en negativ årlig tillväxttakt på -5,2 procent.

Ränteläge i oktober 2023:

  • Genomsnittsräntan på nya avtal för bostadslån till hushållen var 4,78 procent, med rörliga bostadslån på 4,87 procent.
  • Räntan för nya avtal med bindningstider mellan 1 och 5 år låg på genomsnittligt 4,61 procent.
  • Nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag hade en genomsnittsränta på 5,48 procent.
  • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 2,12 procent, medan icke-finansiella företags genomsnittsränta låg på 2,24 procent.

Denna översikt av finansmarknadsstatistiken för oktober 2023 framhäver den avtagande tillväxttakten i bostadslånens sektor, samtidigt som den visar en ökning i konsumtionslån och företagslån. Dessa data ger en djupgående förståelse för den aktuella finansiella situationen och ränteläget på marknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar