När sänker Riksbanken räntan?

Efter de senaste ekonomiska händelserna och Riksbankens räntebeslut, är det vår bedömning på börsen för alla att en ny fas har inletts i penningpolitiken. Vi ser nu tecken på att Riksbanken avslutat sin period av räntehöjningar och istället förbereder sig för en räntesänkning, som vi förutspår kan ske redan i kvartal 1 eller 2 nästa år, 2024.

Även om det finns antydningar från Riksbanken om en potentiell ytterligare höjning framöver, tror vi inte att detta kommer att bli verklighet.

I vår analys framträder ett scenario där vi förutser att både amerikanska Federal Reserve och Europeiska centralbanken (ECB) börjar med sina räntesänkningar under årets andra kvartal. Följaktligen förväntar vi oss att Riksbanken kommer att anpassa sig efter denna trend och genomföra en räntesänkning runt midsommar.

När det gäller bolåneräntorna förutser vi att de bundna räntorna kommer att förbli stabila under en period, men att de sedan kommer att sjunka något under prognosperioden. De rörliga bolåneräntorna, som vi anser ha nått sin topp på ungefär 4,6- 4,7 procent, förväntas börja sjunka mer tydligt från och med andra halvåret 2024, i samband med Riksbankens räntesänkningar.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar