När sänker Riksbanken räntan?

Efter de senaste ekonomiska händelserna och Riksbankens räntebeslut, är det vår bedömning på börsen för alla att en ny fas har inletts i penningpolitiken. Vi ser nu tecken på att Riksbanken avslutat sin period av räntehöjningar och istället förbereder sig för en räntesänkning, som vi förutspår kan ske redan i kvartal 1 eller 2 nästa år, 2024.

Även om det finns antydningar från Riksbanken om en potentiell ytterligare höjning framöver, tror vi inte att detta kommer att bli verklighet.

I vår analys framträder ett scenario där vi förutser att både amerikanska Federal Reserve och Europeiska centralbanken (ECB) börjar med sina räntesänkningar under årets andra kvartal. Följaktligen förväntar vi oss att Riksbanken kommer att anpassa sig efter denna trend och genomföra en räntesänkning runt midsommar.

När det gäller bolåneräntorna förutser vi att de bundna räntorna kommer att förbli stabila under en period, men att de sedan kommer att sjunka något under prognosperioden. De rörliga bolåneräntorna, som vi anser ha nått sin topp på ungefär 4,6- 4,7 procent, förväntas börja sjunka mer tydligt från och med andra halvåret 2024, i samband med Riksbankens räntesänkningar.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar