Bredband2 Q4 rapport

Bredband2, en ledande internetleverantör, har redovisat ett starkare resultat för det fjärde kvartalet 2023 jämfört med föregående år. Bolaget meddelar även en smärre utdelningshöjning per aktie.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultat för det fjärde kvartalet 2023

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 35,9 miljoner kronor, en ökning från 23,1 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Ebitda-resultatet (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) steg till 71,4 miljoner kronor från 59,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt förbättrades till 25,8 miljoner kronor från 20,8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen ökade till 403 miljoner kronor från 383 miljoner kronor.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:09 kronor per aktie för det fjärde kvartalet, vilket är en ökning jämfört med 0:08 kronor föregående år.

VD kommentar

Fjärde kvartalets rörelsemarginal uppgick till 9 procent, vilket överträffar den tidigare meddelade målsättningen enligt bolagets rapport.

VD Daniel Krook kommenterar att det fjärde kvartalet var en bra avslutning på det gångna året, med fortsatt ökad omsättning, positivt kundintag och förbättrade marginaler. Han noterar också att förvärvet som tillförde Bredband2 många värdefulla delar sätter bolaget på en högre nivå inför det nya året.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar