AAK Q4 rapport

Specialfettbolaget AAK rapporterar en betydande ökning av lönsamheten under det fjärde kvartalet trots en nedgång i volymerna. Bolaget fortsätter att optimera sin portfölj och har sett en stark utveckling på Stockholmsbörsen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultat för det fjärde kvartalet 2023

AAK redovisar ett rörelseresultat på 1.141 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, en imponerande ökning med 47 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet överträffade även analytikernas prognos på 1.023 miljoner kronor.

Trots den starka lönsamheten nådde omsättningen 10.835 miljoner kronor, vilket låg under analytikerprognosen på 11.927 miljoner kronor.

Volymerna för kvartalet minskade med 4 procent till 548.000 ton jämfört med föregående år, vilket delvis berodde på optimeringsprogrammet inom Bakery och lägre efterfrågan inom Feed.

VD kommentar

VD Johan Westman noterar att volymerna förbättrades gradvis för andra kvartalet i rad men minskade ändå med 4 procent jämfört med föregående år. Han betonar att trots volymnedgången har bolaget lyckats upprätthålla en stark lönsamhet.

Rörelseresultatet per kilo nådde 2,08 kronor under kvartalet, vilket överträffade analytikernas förväntningar och representerade en imponerande ökning med 53 procent från föregående år.

Ökningen tillskrivs interna optimeringsprojekt, inklusive produktivitetsförbättringar i produktionsanläggningar, samt förbättrad produktportfölj- och prishantering. En fortsatt högre försäljning av speciallösningar bidrog också positivt till resultatet.

Framtidsutsikter

AAK har under de senaste tolv månaderna stigit med 31 procent på Stockholmsbörsen och har nått nya rekordnivåer de senaste dagarna. Bolagets börsvärde uppgår nu till imponerande 61 miljarder kronor.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar