Bilia Q4 rapport

Bilservicekedjan Bilia redovisar en minskad rörelsevinst för fjärde kvartalet, vilket innebär en utmaning i att matcha fjolårets resultat. Orderingången har minskat markant, men företaget ser positivt på framtiden och förväntar sig en förbättring i den andra halvan av året.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultat för det fjärde kvartalet 2023

Bilia redovisar en rörelsevinst på 354 miljoner kronor för fjärde kvartalet, en nedgång från 511 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Orderingången minskade med 27 procent under kvartalet, med en sänkt omsättning på 10.108 miljoner kronor, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med tidigare.

Sänkning i utdelning

Bolagets styrelse föreslår nu en utdelning till aktieägarna på 6,60 kronor, en sänkning från föregående års utdelning på 8,80 kronor.

VD kommentar

Orderingången av nya bilar var betydligt lägre under det fjärde kvartalet, vilket delvis beror på det ekonomiska konjunkturläget med höga räntor och hög inflation.

Trots den utmanande situationen förväntar sig Bilia en förbättrad orderingång för nya bilar under den andra halvan av året. VD:n påpekar även att företagets lönsamma serviceaffär utgör en betydande del av det operativa rörelseresultatet och är mindre känslig för konjunkturförändringar.

Regionala resultat

Under fjärde kvartalet var resultaten stabila i Sverige och Västeuropa, medan Norge redovisade en minskning till 38 miljoner kronor från 180 miljoner kronor föregående år. Den minskade vinsten i Norge berodde främst på färre leveranser av nya bilar och en utmanande marknadssituation.

Bilia-aktien har minskat med 9 procent sedan årsskiftet, men har trots det uppvisat en positiv trend sedan förra rapporten med en kursökning på 6 procent, följt av en ytterligare ökning med 18 procent.

Bilia möter utmaningar med minskad vinst och orderingång, men ser fram emot en förbättring under det kommande året. Trots nedgången i aktiekursen är företaget optimistisk inför framtiden och fortsätter att fokusera på att leverera värde till sina aktieägare.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar