BioGaia Q4 rapport

BioGaia presenterar imponerande resultat för fjärde kvartalet 2023 och helåret, med fortsatt tillväxt och stabilitet trots globala utmaningar. Med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring är företaget redo att fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa och stärka sin position som ledare inom probiotikaindustrin.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet 2023

Nettoomsättningen steg till 297,8 miljoner kronor, en ökning med 23,5 miljoner kronor (9 % jämfört med föregående år).

Segmentet Barnhälsa ökade med 6 % till 220,0 miljoner kronor, medan Vuxenhälsa steg med 18 % till 76,4 miljoner kronor.

Rörelsekostnader ökade med 8,0 miljoner kronor (6 %), med en rörelsemarginal på 27 %.

Justerat rörelseresultat ökade med 10 % till 80,5 miljoner kronor.

Helåret januari – december 2023

Nettoomsättningen steg till 1 296,5 miljoner kronor, en ökning med 192,5 miljoner kronor (17 % jämfört med föregående år).

Segmentet Barnhälsa ökade med 17 % till 1 013,5 miljoner kronor, medan Vuxenhälsa steg med 20 % till 275,2 miljoner kronor.

Rörelsekostnader ökade med 66,6 miljoner kronor (15 %), med en rörelsemarginal på 34 %.

Justerat rörelseresultat ökade med 21 % till 444,2 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 1 544,2 miljoner kronor vid utgången av 2023.

Framtiden

BioGaia har lyckats upprätthålla en stark tillväxt trots globala utmaningar och investeringar i direktdistributionsverksamhet.

Stark tillväxt i segmenten Barnhälsa och Vuxenhälsa, med betydande framsteg i Americas och APAC-regionen.

Planer på att öka framtida utdelningar med 50–100 % av koncernens resultat efter skatt.

Fokus på forskning och utveckling för att utveckla nästa generations probiotika och stärka varumärket BioGaia.

Säkerställer kostnadseffektivitet samtidigt som företaget investerar i marknadsföring och försäljning för att ytterligare öka tillväxten.

VD:s kommentar

Trots utmaningar har BioGaia fortsatt att visa imponerande tillväxt och styrka i marknaden, vilket bekräftar företagets position som ledare inom probiotika.

BioGaia är redo att ta ytterligare steg mot att bli världens mest pålitliga probiotikavarumärke genom fortsatt innovation och tillväxtstrategier.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar