Securitas Q4 rapport

Säkerhetskoncernen Securitas fjärde kvartal nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar. Bolaget höjer samtidigt utdelningen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet 2023

Securitas redovisar ett rörelseresultat (EBITA) på 2 683 miljoner kronor, vilket ligger strax under förväntningarna enligt analytiker.

Försäljningen uppgick till 39 542 miljoner kronor, även den något under förväntningarna.

Den organiska intäktstillväxten var 6 %, något högre än förväntat.

Resultatanalys

Försäljningstillväxten inom säkerhetstjänster drevs av prishöjningar och volymtillväxt i flygplatsverksamheten.

Negativ resultatutveckling i verksamheten Kritisk infrastruktur och något sämre utveckling i Europa påverkade lönsamheten.

Rörelsemarginalen för kvartalet blev 6,8 %, marginellt under förväntningarna.

Utdelning

  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 3,80 kronor per aktie, vilket är en höjning från föregående år.
  • Detta överträffar analytikernas förväntningar och visar förtroende för bolagets framtid trots något lägre resultat än förväntat.

Securitas fortsätter att prioritera lönsamhet och förbättringar i kontraktsportföljen för att säkerställa långsiktig tillväxt och stabilitet. Trots utmaningar under det fjärde kvartalet visar bolaget fortsatt styrka och förmåga att leverera resultat för sina aktieägare.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar