Assa Abloy Q4 rapport

Låskoncernen Assa Abloy har släppt sin Q4 rapport och hamnar något under förväntningarna men höjer utdelningen.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet 2023

Assa Abloy redovisar en omsättning på 36 970 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, en ökning med 12 procent men något under förväntningarna.

Den organiska försäljningstillväxten blev 0 procent, vilket var lägre än förväntat och markant lägre än föregående år.

Resultatanalys

Stark organisk tillväxt i Americas och Entrance Systems kompenserades av minskad försäljning i Asia Pacific, EMEIA och Global Technologies.

Justerat rörelseresultat ökade med 11 procent, men det rapporterade rörelseresultatet stannade något under förväntningarna.

Utdelning

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen från 4,80 till 5,40 kronor per aktie, vilket överträffar förväntningarna och visar förtroende för bolagets långsiktiga framgång.

Framtidsutsikter

Bolaget planerar att fokusera på övergången till elektromekaniska och digitala produkter och lösningar för att möta den ökande efterfrågan.

Integration och realisering av synergier för HHI (Home and Hospitality Solutions) kommer också vara en viktig prioritering under 2024.

Assa Abloy strävar efter att fortsätta sin tillväxt och stärka sin position som en ledande aktör inom lås- och säkerhetsbranschen genom att anpassa sig till marknadens förändrade behov och teknologiska framsteg. Trots utmaningar visar bolaget en fortsatt ambition att leverera resultat och öka aktieägarvärdet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar