Ctek Q4 rapport

Billaddningsbolaget CTEK fortsätter att kämpa mot utmaningar relaterade till försäljningsminskningar, men den positiva vändningen till rörelsevinst och förbättringar i lönsamheten ger hopp om en stabilisering och potentiell tillväxt på lång sikt. Marknadsreaktionen indikerar dock pågående osäkerhet och krav på tydliga åtgärder för att adressera bolagets utmaningar.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet 2023

Ctek redovisar ett positivt rörelseresultat på 24 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023, vilket innebär en vändning från föregående period.

Försäljningen fortsatte att minska, men i en långsammare takt jämfört med det tredje kvartalet.

Resultatanalys

Rörelsemarginalen förbättrades till 9,8 procent, en ökning från föregående period.

Det justerade EBITA-resultatet ökade markant till 31 miljoner kronor, vilket visar på en starkare lönsamhet.

Nettoomsättningen minskade organiskt med 10 procent, vilket är en fortsatt utmaning för bolaget.

Kassaflöde och finansiella ställningen

Kassaflödet ökade avsevärt från negativt till positivt, drivet av det positiva rörelseresultatet och förbättringar i rörelsekapitalet.

Inga planer på aktieutdelning föreslås för närvarande.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar