Handelsbanken Q4 rapport

Handelsbankens rapport, under ledning av den nye VD:n Michael Green, överträffar marknadens förväntningar och stärker bankens ställning som en av världens tryggaste banker. Beslutet att införa en extrautdelning visar på förtroende för framtiden och ger aktieägarna ytterligare värde.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Fjärde kvartalet 2023

Handelsbanken presenterar ett imponerande rörelseresultat på 9.057 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, överträffande förväntningarna.

Räntenettot för kvartalet nådde 12.222 Mkr, nära förväntningarna på 12.198 Mkr.

Utdelningsbeslut

Handelsbanken beslutar att höja den ordinarie utdelningen från 5,5 till 6,5 kronor per aktie.

Dessutom föreslås en extrautdelning på ytterligare 6,5 kronor per aktie, vilket totalt ger 13 kronor per aktie, långt över analytikernas förväntningar på 8,36 kronor per aktie.

Finansiella resultat

Banken redovisar totala intäkter på 15.854 Mkr, något över förväntningarna.

Rörelseresultatet överträffade förväntningarna med hela 19,5 procent.

Provisionsnettot steg till 2.800 miljoner kronor, men var något lägre än förväntat.

Kreditförlusterna minskade avsevärt och låg långt under förväntningarna.

Totala kostnader för kvartalet var lägre än väntat.

Finansiell styrka

Handelsbanken betonar sin historiska förmåga att klara av finanskriser och makroekonomiska nedgångar utan behov av stöd från staten eller aktieägare.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,8 procent, något lägre än förväntat men fortfarande mycket stark.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar