Positiva Signaler och Rapportflod på Stockholmsbörsen torsdag

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 8:e Februari 2024

Välkommen till dagens morgonrapport där vi ser fram emot en intressant handelsdag på Stockholmsbörsen med en svagt positiv öppning i sikte. Denna optimism speglas av de positiva rörelserna på de amerikanska marknaderna, där Fed-guvernörernas uttalanden har bidragit till en förnyad tro på en fortsatt stabil ekonomisk miljö och möjligheter till räntesänkningar under året.

Asiatiska marknader ger en blandad bild denna morgon, med Kina som noterar en uppgång efter positiva konsumentprisindex, vilket kan tyda på en stabiliserande ekonomi i regionen.

På råvarufronten fortsätter oljepriset sin uppåtgående trend, drivet av geopolitiska spänningar och en minskad produktion i USA. Detta kan ha betydande effekter på den globala ekonomin och är något som noggrant bevakas av investerare.

Metallpriserna ger en mer blandad bild, där koppar och andra basmetaller noterar nedgångar medan guldpriset visar på en liten återhämtning.

Idag står vi inför en rapportflod från en rad bolag på Stockholmsbörsen, där allt från Astra Zeneca till mindre företag ger en uppdatering om deras finansiella hälsa och framtidsutsikter.

Dessa rapporter är avgörande för att ge en djupare inblick i den svenska ekonomins tillstånd och individuella sektorers prestation.

Utöver företagsrapporterna kommer fokus också att ligga på en rad makroekonomiska indikatorer som kan ge ytterligare ledtrådar om den globala ekonomins riktning.

Med centralbankernas senaste kommentarer och förväntningar om räntesänkningar, håller investerare ett öga på hur dessa utvecklingar kan påverka marknaderna.

Amerikanska och Asiatiska Marknader

Fed-guvernörernas optimistiska kommentarer om möjliga räntesänkningar i år har stärkt de amerikanska börserna. S&P 500, Nasdaq, och Dow Jones alla stängde uppåt, vilket speglar en stark tro på fortsatt ekonomisk stabilitet och desinflation. Asien visar en mixad bild, med Japan som noterar en liten nedgång och Kina som stiger efter positiva KPI-data.

Råvarumarknaden

Oljepriset fortsätter sin uppåtgående trend på grund av minskad produktion i USA och ökade geopolitiska spänningar. Basmetallerna visar mestadels nedgångar, med undantag för nickel och tenn som noterar uppgångar. Guldpriset förblir relativt stabilt med en mindre nedgång.

Företagsrapporter och Riktkurser

Viktiga Rapporter

  • Astra Zeneca är bland de mest framträdande bolagen som släpper sin delårsrapport idag, vilket är mycket efterlängtat av marknaden.
  • Rapportfloden inkluderar även Handelsbanken, Securitas, och Assa Abloy, där de två första noterade uppgångar medan Assa Abloy backade i går.

Alla dagen rapporter

Nedan följer en sammanställning över alla bolag som publicerar sina Q4 rapporter för 2023 idag.

BolagRapporttid
Ambeakl 7.00
G5 Entertainmentkl 7.00
Green Landscapingkl 7.00
New Wavekl 7.00
Pandoxkl 7.00
Bufabkl 7.30
Coorkl 7.30
Knowitkl 7.30
Mipskl 7.30
MTGkl 7.30
Qlirokl 7.30
Tobii Dynavoxkl 7.30
Bolidenkl 7.45
Inwidokl 7.45
Astra Zenecakl 8.00
Attendokl 8.00
Bactiguardkl 8.00
Bioarctickl 8.00
Booztkl 8.00
Humanakl 8.00
Mildefkl 8.00
Mycronickl 8.00
Orexokl 8.00
Sobikl 8.00
Wästbyggkl 8.00
C-Rad (ändrat datum från 2 februari)kl 8.30
Pricerkl 8.30
Sleep Cyclekl 8.30
Eworkca kl 11.00
Wallenstamkl 13.00
Bultenkl 13.30
Active Biotech
Fastpartner
Fingerprint Cards
IAR Systems
IBT
NGS
Powercell
Proact
Sampo
Sivers
Studsvik
Transtema
Xano
Bolagsrapporter 2024-02-08

Riktkurser och Analytikeruppdateringar

  • Morgan Stanley justerar ned Alfa Lavals riktkurs, medan Berenberg och Carnegie höjer sina för Handelsbanken respektive Assa Abloy.

Makroekonomiska Indikatorer

Centralbankernas uttalanden, speciellt från Fed, fortsätter att spela en stor roll för marknadssentimentet. Den svenska kronans position är också i fokus, där Riksbankens protokoll påminner om vikten av valutans styrka för den nationella ekonomin.

Dagens Fokus

Förutom de många företagsrapporterna, kommer investerare att noggrant följa internationella ekonomiska utgivningar och centralbankernas rörelser. Med en översvämmad rapportkalender och viktiga makroekonomiska data på agendan, är det förberett för en händelserik handelsdag.

Sammanfattning

Med en positiv ton från de globala marknaderna och en omfattande mängd företagsrapporter på ingång, står Stockholmsbörsen inför en dag fylld av möjligheter och utmaningar. Investerare håller ögonen öppna för både mikro- och makroekonomiska signaler som kan påverka marknadens riktning framöver.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar