Brittisk ekonomi krymper

Den brittiska ekonomin upplevde en minskning på 0,1% under tredje kvartalet 2023, vilket visar på en något svagare ekonomisk prestation än de initiala uppskattningarna som antydde en stabil tillväxt. Nedgången i tjänstesektorn och minskad hushållskonsumtion är bland de främsta orsakerna till denna svaga prestation.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Tjänstesektorn lider

Tjänstesektorn, som är en betydande del av Storbritanniens ekonomi, föll med 0,2%, mer än en tidigare uppskattad minskning på 0,1%. Detta drevs framför allt av en nedgång på 1,4% inom information och kommunikation, särskilt telekommunikation och datorprogrammering.

Uppåtgående revideringar

Det gjordes uppåtgående revideringar inom både produktions- (0,1% jämfört med ingen tillväxt) och byggnadssektorn (0,4% jämfört med 0,1%), vilket ger en viss positiv nyans till den annars dämpade ekonomiska bilden.

Hushållens konsumtion faller rejält

Hushållens utgifter minskade med 0,5%, mer än den förväntade minskningen på 0,4%. Detta tyngdes främst av nedgångar inom socialt skydd; smycken, klockor och ur, restauranger och hotell.

Företagsinvesteringar och statliga utgifter

Företagsinvesteringarna minskade också, men mindre än initialt uppskattat (-3,2% jämfört med -4,2%), främst inom transportutrustning. Samtidigt reviderades regeringens konsumtion uppåt (0,8% jämfört med -0,5%).

Export och import nedåt

Både exporten (-0,6% jämfört med -0,5%) och importen (-1% jämfört med -0,8%) reviderades nedåt, vilket understryker svårigheter i handelsbalansen.

Revision av andra kvartalets siffror

Siffrorna för andra kvartalet reviderades även nedåt för att visa ingen BNP-tillväxt istället för en initial uppskattning av en expansion på 0,2%. Detta pekar på en ökad risk för en recession i Storbritannien.

Kort analys om nyheten

Denna period av ekonomisk nedgång i Storbritannien belyser de utmaningar som landet står inför, inte minst inom tjänstesektorn och handelsbalansen. Med de reviderade siffrorna som visar på en avmattning och potentiell recession, är det sannolikt att den ekonomiska politiken och strategierna kommer att behöva justeras för att möta dessa nya utmaningar.

Källa

Office for National Statistics


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar