Spaniens BNP-tillväxt bromsar in

Spaniens ekonomi visade tecken på avmattning under det tredje kvartalet 2023, med en tillväxt på endast 0,3% jämfört med föregående kvartal. Denna siffra, som stämmer överens med de initiala beräkningarna, markerar en nedgång från 0,4% tillväxt under det tidigare kvartalet och är den långsammaste tillväxttakten sedan första kvartalet 2022. En av de huvudsakliga orsakerna till denna avmattning är en minskning i fasta investeringar, som sjönk med 0,6% jämfört med en ökning på 1,8% under andra kvartalet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Stagnerande investeringar och svag extern efterfråga tynger

Den negativa utvecklingen i fasta investeringar indikerar en försiktighet bland investerare, möjligen påverkad av osäker global ekonomisk miljö och inrikes ekonomiska utmaningar. Dessutom bidrog nettoexporten negativt till BNP-tillväxten. Exporten minskade med 4,1%, vilket är en snabbare nedgång jämfört med 3% under andra kvartalet, medan importen minskade med 2,9% jämfört med 2,1% under samma period. Denna trend speglar en minskad efterfrågan på spanska varor och tjänster på den globala marknaden, samt en avmattad inhemsk konsumtion.

På årsbasis växte Spaniens BNP med 1,8%, vilket är i linje med de preliminära uppskattningarna och en nedgång från 2% tillväxt under det föregående perioden. Dessa siffror, som kommer från det Nationella Statistikinstitutet (INE), illustrerar tydligt de utmaningar som den spanska ekonomin står inför, särskilt när det gäller investeringar och internationell handel.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar