Arbetslösheten i Taiwan når lägsta nivå på över 20 år

Taiwans arbetslöshetssiffra sjönk till 3,37% i november 2023, från 3,41% föregående månad, vilket markerar den lägsta arbetslöshetsnivån sedan december 2000. Denna positiva utveckling speglas i en minskning av antalet arbetslösa personer med 11 tusen jämfört med föregående månad, vilket resulterade i totalt 400 tusen arbetslösa. Samtidigt ökade sysselsättningen med 19 tusen till 11,577 miljoner.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Signifikant nedgång i ungdomsarbetslösheten

Denna uppmuntrande trend är inte bara en indikation på en starkare arbetsmarknad utan också en spegling av Taiwans ekonomiska återhämtning. Särskilt anmärkningsvärt är nedgången i ungdomsarbetslösheten, som mäter arbetslösheten bland jobbsökande mellan 20 och 24 år, vilken minskade till 11,27% från 11,56% i oktober. Detta indikerar en förbättring i jobbmöjligheterna för yngre arbetskraft, vilket är avgörande för en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Ökning i arbetskraftsdeltagande

Samtidigt noterades en liten ökning i arbetskraftsdeltagandet, från 59,23% till 59,26%. Detta antyder att fler människor aktivt söker arbete, vilket kan ses som ett tecken på ökat förtroende för arbetsmarknaden. Dessa siffror, som tillhandahålls av National Statistics, Republic of China, tyder på att Taiwans ekonomiska politik och stimulansåtgärder kan ha haft en positiv inverkan på arbetsmarknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar