Brittiska bostadspriser fortsätter ner

Nationwide House Price Index i Storbritannien visar en nedgång på 1,8% jämfört med föregående år i december 2023, en lindring från 2,0% minskning månaden innan och jämfört med marknadsförväntningarna om en minskning på 1,4%. Detta markerar den elfte raka månaden med prisnedgång på bostadsmarknaden, vilket lämnar bostadspriserna nästan 4,5% under det historiska högsta värdet som registrerades under sen sommar 2022. På månadsbasis var priserna oförändrade, efter en ökning på 0,2% i november.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Utmanande år för den brittiska bostadsmarknaden

2023 har varit ett utmanande år för den brittiska bostadsmarknaden. De fortsatta prisnedgångarna är ett tecken på att marknaden inte har återhämtat sig från de höga nivåerna som nåddes under 2022. Trots att inkomsttillväxten varit robust, har det inte räckt för att motverka effekten av högre räntor på bolån.

En intressant aspekt är att priserna på månadsbasis inte förändrades i december, vilket indikerar en viss stabilisering. Detta kan vara en indikation på att marknaden börjar anpassa sig till de nuvarande ekonomiska förhållandena. Dock, den fortsatta årliga nedgången visar att bostadsmarknaden fortfarande kämpar med att hitta en fast grund.

Nationwide Building Societys rapport antyder också att en snabb återhämtning av bostadsmarknaden under 2024 verkar osannolik. Detta beror på svag konsumenttillit och dämpat köparintresse. Detta kan innebära att även om ekonomin stabiliseras och räntorna på bolån minskar måttligt, som förväntat, kan bostadspriserna antingen fortsätta att sjunka något eller förbli i stort sett oförändrade under 2024.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar